Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/582

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
OLO
OLT 571

i Sankt Pers Sokn 617. Soknen begagnar Sigtuna Stads kyrka. De betydligaste Gårdar heta Wängarn och Löfstaholm.

Olof, (Sankt) en Sokn och Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Albo Härad, håller i widd 0.3 qv. mil, samt består af 9.7 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig. Jordmånen består af stengrus och mylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet af råg, korn, hafra och potäter är 110 tunnor. År 1805 war Folkmängden 642. Kyrkan är belägen under 55 gr. 37 min. Polhöjd; 4.2 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Sankt Olofsgård.

Olofsfors, et Järnwärk uti Nordmaling Sokn i Ångermanland, beläget wid Ledeåns utlopp i Nordmalingsfjärden, består af 2 hamrar och 4 härdar, med 850 skeppund Stångjärnssmide, har 1 masugn, samt för sit behof tilräckelig skog. Härtil hörer et finbladigt sågwärk beläget wid Järnwärket.

Olofström, et Manufacturwärk, uti Jämshög Sokn i Bleking, består af 1 knippsmedja, 1 kopparhammare, 1 Pappersfabrik, 1 walmarstamp, samt sågwärk och mjölqwarn.

Olsby, et Järnwärk uti Fryksände Sokn i Wärmeland, äger 850 skeppund stångjärnssmide.

Olshammar, en Sätesgård uti Hammar Sokn i Nerike, hörer til ägaren af Aspa Järnwärk, och här befinnes Järnwärkets kyrka, samt et tegelbruk, som är et af de ansenligaste i orten.

Olstorp, en Sätesgård uti Askeryd Sokn i Småland, äger öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, prydlig mangårdsbyggnad, med en stor och wacker trägård, oljeslageri, sågwärk och mjölqwarn.

Olsängen, en Sätesgård uti Färgelanda Sokn i Dalsland, i sambruk med Åttingsåker består

af 2 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, höfångst 300 skeppund.

Oltorp, et Säteri-Rusthåll uti Dimbo Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, hwarunder är inlagt 1 Mantal af Dimbo Kongsgård, samt Kantorstorp 0.12 och Elgerås 0.25 från Aklinga Sokn, äger 20 tunnors utsäde af wete och råg, samt 70 tunnors af korn, blandsäd och hafra, höbol til 400 stackar eller parlass hö, något barr- och löfskog, mera för Gårdens prydnad, än för dess behof tilräckelig, behjelpelig mangårdsbyggnad af trä, med en wacker och god trägård, försedd med flere hundrade fruktträn, mjölqwarn i den förbilöpande bäcken. — Oltorps Alunwärk ligger ej långt från Gården på dess område. Det är privilegieradt för 4 lutpannor och 1 rafinerpanna. Det har i sednare åren bliwit försedt med ansenliga och kostbara byggnader samt många til alunberedningens fortgång och nytta lämpade inrättningar. I synnerhet må nämnas et konsthjul af 20 alnars diameter, hwilket driwer de til lutberedningen hörande 18 pumpar, samt upfordrar skifern på ett nytt anlagt Alunwärk. Detta hjul är inrättadt uti et af sten upfördt hus och emedan dess åtgärd wid Bruksdriften ej behöwes mer än 8 timmar om dygnet, så har man, för at sätta det i jämn och oafbruten wärksamhet i samma hus upsatt 3 mjölqwarnar, 1 stålqwarn, potätqwarn, rödfärgsqwarn, samt cementstampar och qwarn som på en gång kunna sättas i rörelse, om och när sådant åstundas. För at öka alunlutens styrka innan hon kokas är här en aldeles ny inrättning gjord, under namn af graderwärk. Sedan luten under långsam circulation genomgått en myckenhet af rännor och därunder deponerat en stor del