Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/584

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
OPD
OPP 573

hwilken i goda årgångar stiger til 500 tunnor, utom smör- och ost-tionden. År 1801 war Folkmängden 2772.

Opdal, en Sokn, är Annex til Rollougs Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Opdal, en Sokn, är Annex til Tysnäs Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Opheim, en Sokn, är Annex til Vosse Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Ophoug, en ansenlig, wälbygd och wälbrukad Gård uti Örlands Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Oplunda, en Sätesgård i Östergötland.

Oppeby, en Sokn i Östergötland och Kinds Härad, är Annex til Hägersta Pastorat, håller i widd 1.2 qv. mil, samt består af 26,2 Mantal. Soknen gränsar til Åsunden, samt är för öfrigt upfyld af sjöar, hwaraf Nimmern och Berkern äro de största. Marken är öweralt mycket bärgaktig. Rådande jordmånen är dock tämeligen god lera, skog finnes ymnigt, äwen til försäljning. Utsädet af all slags säd är 216 tunnor. År 1810 war Folkmängden 784. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Fröswik och Stjärnewik.

Oppebyberg, en Sätesgård uti Fellingsbro Sokn i Wästmanland, består af 5.25 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, god äng, tilräckelig skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, rappad, med en tämeligen wacker trägård.

Oppedal, en ansenlig Gård uti Kindservigs Pastorat uti Hardangers Distrikt i Norge, är den största i hela Distriktet.

Oppegård, en Sokn, är Annex til Näsoddens Pastorat uti Aggershus Amt i Norge.

Oppmanna, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län

och Willands Härad, består af 2 Soknar: Oppmanna, Moderförsamling, och Wånga, Annex, håller i widd 1.45 qv. mil, samt består af 38.7 Mantal. Utsädet är 1400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2600. — Opmanna Sokn är belägen wid en tämeligen ansenlig sjö, som efter densamma kallas Oppmanna Sjön, håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 22 Mantal. Utmarken är til större delen bärgaktig. Åkerjorden är jämnare. Rådande jordmånen är sandmylla, någon del men icke stark lera. Skog finnes hjelpeligt til husbehof. Utsädet är 800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1155. Kyrkan är belägen under 56 gr. 9 min. Polhöjd; 1.5 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Nygård, hwilken består af 7 sammandragne hemmansdelar i Oppmanna by. I samma by finnes en annan Gård sammansatt af 2 sammanlagde hemmansdelar, hwilken består af en wacker huwudbyggning af trä, med 2 flygelbyggningar, samt en wacker trägård. Egendomen äger mellan 20 och 30 tunnors utsäde, någorlunda godt höbol, hjelpelig skog.

Oppunda, et Härad i Södermanland och Nyköpings Län, innefattar 13 Soknar: Husby, Wrena, Betna, Blacksta, Wadsbro, Lerbo, Skyllinge, Floda, Stora Malm, Östra Wingåker, Wästra Wingåker, Österåker, Juleta.

Opslo, fordom en ansenlig Stad och Huwudstad i Norge, gemenligen nu åkallad Gamla Staden, är belägen uti Aggers Härad, gent emot Kristiania, på andra sidan om en liten hafswik kallad Björvigen. Han blef anlagd wid år 1060 af Konung Harald Hårdråde, som där mästadelen residerade, likasom åtskilliga Konungar efter honom. Följande Konungar öwer Norge äro walde och krönte i Sta-