Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/586

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
ORI
ORN 575

trägård. Til Gården höra 14 Frälsehemman, 14 torp, 2 qwarnar och 1 sågwärk.

Oringa, en Sätesgård i Småland.

Orkesta, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Semminghundra Härad, är Annex til Markims Pastorat, håller i widd 0.39 qvadr. mil, samt innefattar 18.3 Mantal. Marken är omskiftande med skogbewäxta bärg och slätter. Jordmånen består mästadelen af lera. Skog finnes til wedbrand. Utsädet är 360 Geometriska tunnland. År 1810 war Folkmängden 358. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Lindholmen.

Orlunda, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Aska Härad, håller i widd 0.15 qv. mil, samt består af 17 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är 360 tunnor. År 1810 war Folkmängden 378. Kyrkan är belägen under 58 gr. 25 min. Polhöjd; 3.5 mil från Linköping.

Ormesberga, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Norrwidinge Härad, är Annex til Bergs Pastorat, håller i widd 0.45 qv. mil, samt består af 11.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 330. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Ormestorp, en Järngruwa uti Skällwik Sokn i Östergötland. Masugnen som här warit är nu ödelagd, dock uptages ännu järnmalm och föryttras til andra Järnwärk uti och utom Östergötland.

Ormingelandet. Med detta namn beteknas en ansenlig halfö utaf Wärmdön uti Uplands Skärgård, wid farwatnet til Stockholm.

Orn, en ansenlig Sjö i Hälsingland, formeras af älwen

Ljusnan och håller i widd 0.08 qv. mil.

Ornunga, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Nårunga Pastorat, håller i widd 0.11 qv. mil, samt består af 13 Mantal. År 1805 war Folkmängden 387. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Ornäs, (Stora och Lilla) 2 Sätesgårdar uti Torsångs Sokn i Dalarne, äro wälbygda samt hawa tilräckelig skog. Den förra Gården är märkwärdig däraf at Konung Gustaf I under sin flykt up i Dalarne här uppehöll sig någon tid år 1520.

Ornäs, en Sokn, är Annex til Hafslöe Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge.

Ornön, en ansenlig Ö uti Södermanlands skärgård, 0.5 à 0.6 mil från fasta landet, håller i widd 0.35 qv. mil. Denna Ö tillika med några kringliggande smärre öar och holmar utgör en Kapells-församling hörande til Österhaninge Pastorat. Marken är bärgaktig och skogbewuxen. Rådande jordmånen är klaperblandad mo. Utsädet är 85 tunnor. Fisket är tämeligen lönande. År 1810 var Folkmängden 461. Kyrkan är belägen 1.7 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Sundby.

Oroust, eller Orust, en Ö uti hawet utanför Bohusland, är en af de största öar i Swerige. Hon håller i widd 3.2 qv. mil, samt innefattar 7 Soknar: Myckleby, Långelanda, Torp, Tegneby, Stala, Röra och Morlanda.

Orrefors, et Järnwärk uti Hälleberga Sokn i Småland, består af 1 masugn, 1 stångjärns- och 2 knipphamrar, samt har 518 skeppund stångjärnssmide. Malmen därtil tages dels utur några nästgränsande sjöar, dels hämtas från Utö Gruwa i Södermanlands skärgård.