Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/592

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
OXI
PAR 581


torp, Mellangrewie, Åkarp, Ingelsta, Östra-Grewie, Särslöf, Törringe
.

Oxie, en Sokn och Regalt Pastorat i förenämnde Härad, består af 18.7 Mantal. Marken är til det mästa jämn, men utan bärg. Rådande jordarten är en någorlunda god sandmylla. Skog finnes icke. Utsädet är 1000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 424. Från Oxie by hawa wid enskifte flere hemman bliwit afskiljde och til 3 smärre Gårdar sammanbygde, hwilka i publik wäg icke bekommit andra namn än byns. Men i private handlingar kallas nämnde Gårdar Kristineberg, Fredriksberg och Oxiegården. Hwardera har goda ladugårdshus, men ingen mangård. Början har skett wid de 2 förre til trägårds anläggning. Wid bägge är utsädet något öwer 100 tunnor, och wid den tredje något därunder. Kyrkan är belägen under 55 grad. 32 min. Polhöjd; 0.9 mil från Malmö.

Oxsta, en Sätesgård i Småland.


P.

Pajala, en Sokn eller så kallad Kapells-Församling i Norrbotn, är Annex til Öwertorneå Pastorat. År 1810 war Folkmängden 1243. År 1805 war densamma 1598; men då hörde til denna Sokn et ansenligt stycke land på wänstra sidan om Torne- och Muonio-Älwerne, som nu hörer til Ryssland. Kyrkan är belägen wid Torne älf, en half mil åwan om dess förening med Muonio-älwen, 10 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste orten är Kängis et Järnwärk.

Paradisbacken. Sålunda kallas största högden af en bärgsträckning som ligger en half mil från Drammen uti Tranbye

Sokn uti Liers Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge. Den är namnkunnig för den härliga utsigt man härifrån njuter, öwer den nedanföre liggande fruktbara nägden til Drammen och Dramsfjorden, af mångfaldiga naturens och konstens prydnader, såsom watn med därjämte liggande Stad och skepp, slätter prydde med åkrar och ängar, gröna lunder, backar och uphöjda fält betäckte med skogar, samt tätt wid hwarannan belägna och wälbygda Gårdar. I denna bärgsträckning wid Gården Hällebäk är et marmor-brott. Marmorn som här brytes är tämeligen wit, med blå och gulaktiga strimor. En fjärdingswäg från marmorbrottet blef emot slutet af förflutna seklet en kopparmalmsgång uptäckt; men emedan Wärket efter stor omkostnad icke kunde förses med nödige kol, förmedelst de i nägden warande Järnwärks tildelta skogs omfång, så blef Wärket nedlagt, änskönt malmen är både god och rik.

Partilled, en Sokn i Wästergötland, Göteborgs Län och Säwedals Härad, är Annex til Landwetters Pastorat, samt består af 36.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ringa eller nästan ingen. Utsädet är 380 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1157. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Partilled och Jonsered.

Partilled, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 50 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ingen skog, prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en ansenlig trägård.

Pataholm, en Köping uti Ålems Sokn i Småland, wid hawet med en hamn och lastageplats, har 5 Provisions handlande för Kalmar Stad.