Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/609

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
598 RED
REF

består af 1 Mantal, med 0.12 Mantal rå och rör Narwen som bliwit lagd til Säteriet. Åbyggnaden tarwar förbättring. Här är en anselig trägård, på Pålskt sätt anlagd, med en stor mängd fruktträn på sidorna, omgifne med wild skog af bok och lönn. Åkern, indelad i 5 gärden, innehåller omkring 150 tunneland öpen jord, hwaraf trefjärdedelar årligen besås. Ängen ger i afkastning mellan 4 och 500 stackar, hwarje stack til 12 à 14 lispund räknad, men i torrkår mera, då de widsträckte mossarne kunna begagnas. Utom någon löfskog närmast Sätesgården är här skoglöst. Betesmarken är instängd inom särskild hägnad. Fiske finnes i 2 små sjöar.

Redeby, en Sätesgård i Östergötland.

Redslared, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Swenljunga Pastorat, samt innehåller 16.5 Mantal. Marken är jämn. Jordmånen består af sandblandad swartmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 163 tunnor. År 1805 war Folkmängden 380. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Redwäg, et Härad i Wästergötland, och Wänersborgs Län, innefattar en Stad: Ulricehamn, 18 Soknar: Åsarp, Kölaby, Solberga, Blidsberg, Dalum, Humla, Böne, Knette, Liared, Fiflared, Kylingared, Timmelhed, Brund, Wist, Hysna, Gullered, Strängsered, samt delar af 4 Soknar: Åsaka, Smula, Botnaryd och Bjurbäck.

Reed, en Sokn, är Annex til Gloppens Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge.

Reenlie, en Sokn, är Annex til Ourdals Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Reens-Kloster, et fordom ryktbart och rikt Nunnekloster uti Ritsens Sokn uti Södra

Trondhiems Amt i Norge, blef wid Reformationen ödelagt och ägorna til större delen bortsålde; dock äro de som äro qwar ännu tämeligen ansenlige. Gården har et angenämt läge nära wid Trondhiems-fjorden.

Refsnäs, en Sokn, är Annex til Björnörs Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Refteled, et Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, består af 2 Soknar: Refteled, Moderförsamling, och Anderstorp, Annex, samt innehåller 57.4 Mantal. Utsädet är 860 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1899. — Refteled Sokn innehåller 52 Mantal. Marken är i norr bärgaktig, den öfriga delen jämn, såsom wid byarne Ölmesta, Mellby, Wäklinge, Hakarp och Refteled. Rådande jordmånen wid desse byar är sandblandad mjäl. Den bärgaktiga delen består af mulljord, där öweralt bärgsyra är beswärande. Stora skogar finnas här icke, men tilräckeligt af furu, gran, björk, litet ek, och wid några hemman bok. Utsädet är: råg 12 tunnor, korn 44, blandsäd af råg och hafra 88. Tilsamman 584. År 1810 war Folkmängden 1252. Kyrkan är belägen under 57 grad. 11 min. Polhöjd; 7 mil från Jönköping. De betydligaste Gårdarne heta Stora Segersta, Lilla Segersta, Strand, Wäboholm och Ölmesta Wästergård.

Regna, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Finspångs Härad, består af 33.7 Mantal. Marken är til det mästa bärgaktig och stenbunden, genomskuren af sjöar och kärr, dock finnas här och där slätter, såsom omkring kyrkan och wid Björkö. Rådande jordmånen är sand; men någon lera wisar sig däribland på sidländta ställen. Soknen har i allmänhet ymnig-