Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/614

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
REX
RIB 603

nen är sand, til en stor del flygsand. Skog finnes ingen. Utsädet är 180 à 190 tunnor. År 1805 war Folkmängden 311. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Rexed, et Järnwärk uti Gunnarskog Sokn i Wärmeland, består af 1 hammare med 600 skeppund stångjärnssmide. Tilräckelig skog finnes til Wärkets drift.

Riala, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Åkers Skeppslag, består af 2 Soknar: Riala, Moderförsamling, och Kulla, Annex, samt Norrljusterö, Kapells-Församling, håller i widd 1.61 qvadr. mil, samt innefattar 50.3 Mantal. Utsädet är 630 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2154. — Riala Sokn. Marken är mycket bärgig och ojämn. Rådande jordmånen är swartmylla. Skogen är ännu hjelpelig, så at de fläste hemmansägare hawa däraf icke allenast til eget behof, utan ock til afsalu. Utsädet är 180 tunnor. År 1810 war Folkmängden 848. Kyrkan är belägen under 59 gr. 38 min. Polhöjd; 3.8 mil från Stockholm.

Ribbingebäck, en Sätesgård uti Tibble Sokn i Upland, äger 22 tunnors utsäde, swagt höbol, ymnig skog. Mangårdsbyggningen af trä, är 180 år gammal, dock i godt stånd, rappad.

Ribbingelund, en Kongsgård uti Tjula Sokn i Södermanland, består af 3.6 Mantal.

Ribbingsberg, en Sätesgård uti Härened Sokn i Wästergötland, äger öwer 50 tunnors utsäde, höbol til 7- à 800 stackar, tilräckelig skog til Gårdens behof, af löf- och barrträn, äwen timmerskog. Mangårdsbyggnaden af trä, en wåning hög är wäl icke stor, men prydlig, bestående af 2 flygelbyggningar.

Trägården är betydelig och wacker.

Ribbingsfors, en Sätesgård uti Amnehärad Sokn i Wästergötland, wackert belägen wid en wik af sjön Skagern, består, jämte rå- och rörs hemman af 1.5 Mantal, äger 8 tunnors utsäde om hösten och 16 à 20 om wåren, godt höbol, tilräckeligt mulbete, ymnig skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af trä, med 2 ansenliga trägårdar. Under Gården höra 3.6 Mantal Frälsehemman samt 12 Torp.

Ribbingshof, en Sätesgård uti Norra Wi Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, swagt höbol, nödtorftigt mulbete, widsträckt skog, godt fiske i Sommen, gammal mangårdsbyggnad, 3 underlydande bondehemman och 9 torp.

Ribbingsholm, en Sätesgård uti Kullersta Sokn i Östergötland, består af 3 Mantal, äger 24 tunnors utsäde, liten äng och mulbete, godt fiske i sjön Glan och Motala ån, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, reveterad, med flygelbyggningar af sten, så wäl som ladugården, wacker trägård.

Ribbingsnäs, en Sätesgård uti Bankeryd Sokn i Småland, består af 2.5 Mantal, äger 28 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, om 2 wåningar.

Ribbingstorp, en Sätesgård uti Naum Sokn i Wästergötland, äger 50 tunnors utsäde, någorlunda godt höbol, nödtorftig skog til bränsle uti inägorna, liten mangårdsbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Rickebasta, en Sätesgård uti Alsike Sokn i Upland, äger 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, medelmåttig åbyggnad, med en trägård.