Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/615

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
604 RIC
RIF

Rickeby, en Herregård uti Odensala Sokn i Upland, består af 2.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, ymnig skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Riddarhyttan, et Kopparwärk uti Skinskatteberg Sokn i Wästmanland, har gårmakeri, stamp och waskwärk, 2 sulu-ugnar och 1 råkoppar-ugn. Af flere härwarande malmfält arbetas endast Myrbacksfältet uti 3 gruwor, nämligen Stora Östergruwan, Stora Jacobsgruwan och Haggruwan, utur hwilka årligen upfordras circa 10 à 11000 skeppund swag kopparkies, som åtföljes af mycken järnmalm. Tilwärkningen af gårkoppar har på 20 år inemot slutet af förflutna seculo 1776–1795 warit 4442 skeppund, årligt medium 222 skeppund. Nuförtiden varierar den mellan 270 och 300 skeppund bärgswigt årligen. Til detta Wärk hörer jämwäl Hed och Fors Stångjärnshamrar med 1000 skeppunds smide, Lienshytte Manufacturwärk med 200 skeppund knipp- och spiksmide, samt hela Skilå och halwa Almänningbo Tackjärnshyttor. Skogen är ej tilräckelig til detta wärks forcerade drift, ehuru 2 Allmänningstrakter bliwit emot recognition anslagne til hjelp, ty skogsmarken är öweralt bärgaktig, och består til det mästa af röd mo och sandjord, så at man ej kan calculera på snar återwäxt af skog. Äldsta kunskapen man har om detta wärk sträcker sig til år 1610.

Riddersberg, en Sätesgård uti Rogberga Sokn i Småland, består af 3 Mantal, äger 8 tunnors höst- och 22 tunnors wårutsäde, någorlunda höbol, något skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Riddersholm, en Frälsegård uti Rådmansö Sokn i Upland, består af 1 förmedladt Mantal,

äger behagelig belägenhet mot Norra och Finska Segelleden, ansenligt stenhus om 2 wåningar, med en betydelig trägård, 16 tunnors utsäde, mäst i sidländ sandjord, höbol och skog til husbehof, samt något til afsalu, godt fjällfiske.

Rifors, et Järnwärk uti Sandhem Sokn i Wästergötland, äger 253 skeppund stångjärnssmide.

Riksten, en Sätesgård i Södermanland.

Rimbo, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Sjuhundra Härad, består af 2 Soknar: Rimbo, Moderförsamling, och , Annex, håller i widd 1.3 qv. mil, samt innefattar 60 Mantal. Utsädet är 800 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1375. — Rimbo Sokn håller i widd 0.66 qv. mil, samt består af 37.5 Mantal. Marken är i allmänhet ojämn. Stenrösor och bärg och backar mot skogarne, med dälder därimellan finnas i 3 wäderstrek, endast den södra delen af Soknen är jämn. På denna mark är jordmånen lermylla. I de öfrige 3 delarna finnes skogsjord och sandmylla. Tarflig skog finnes til wedbrand och åbyggnad. Endast wid Herregårdarne är något större förråd däraf. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 838. Kyrkan är belägen under 59 gr. 46 min. Polhöjd; 4.5 mil från Stockholm. De betydligaste Gårdarne heta Ekeby, Ekebyholm, Adamsberg och Wallby.

Rinde, en Sokn, är Annex til Legangers Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Ring, en Sätesgård uti Å Sokn i Östergötland, består af 0.5 Mantal, med underlagde Näs 0.5 och Sjöwalla 0.5 Frälse, samt Hackersta 2 och Broby 1 Skattehemman, äger 50 tunnors utsäde, mot åkern swarande äng, skog til gärdsel och wed-