Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/617

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
606 RIN
RIP

i detta Landskap, håller i widd 0.27 qvadrat mil.

Ringsta, en berustad Sätesgård uti Östra Eneby Sokn i Östergötland, består af 3 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, höbol til 250 lass, knapt mulbete, skog til husbehof, wacker trägård, 1 tegelbruk. Därtil höra 2.7 Mantal Skattehemman och 12 torp.

Ringved, en stor och wälbygd Gård uti Strindens Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Rinkaby, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, är Annex til Åhus Pastorat, samt innehåller 10.2 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordarten är sand. Skog finnes ingen. Utsädet är: råg 160 tunnor, korn 130, hafra 20, blandsäd 36, ärter 10, potäter 80 tunnor. År 1805 war Folkmängden 440. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Rinkesta, en Sätesgård uti Ärla Sokn i Södermanland. Åbyggnaden består af et stort stenhus 3 wåningar högt, utan flyglar. Trägården är stor, dock för dess sanka läge icke synnerligen fruktbärande.

Rinna, en Sokn i Östergötland och Göstrings Härad, är Annex til Ekeby Pastorat, samt består af 34.6 Mantal. Marken är mästadels stenbunden och ojämn. Jordmånen är stenbunden sand och styf lera. År 1810 war Folkmängden 1165. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Rinnefors, et Järnwärk uti Boda Sokn i Wärmeland, består af 1 Hammare, med 2 härdar och äger 800 skepp:d stångjärnssmide. Skogstilgången af egen skog är otilräckelig til Wärkets drift.

Ripervig, en Lastageplats wid Randöe Sund uti Mandals Amt i Norge.

Ripsa, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Rönö Härad, består af 2 Soknar: Ripsa, Moderförsamling, och Lid, Annex, håller i widd 1.3 qv. mil, samt innefattar 40.4 Mantal. Utsädet är 270 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1211. — Ripsa Sokn håller i widd 0.95 qv. mil, samt består af 20.2 Mantal. Marken är mycket bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är lera af det sämsta slag, som finnes i Södermanland. Af skog har Soknen mer än för närwarande behöwes. Hundradetals ekar, samt mycken annan löf- och barrskog finnas på höjder och i dälder mellan och omkring 13 större och smärre sjöar, af hwilka Båwen eller rättare sagt Bågen är den största. Utsädet är 180 tunnor. År 1810 war Folkmängden 574. Kyrkan är belägen under 58 gr. 59 min. Polhöjd; 2.5 mil från Nyköping.

Ris, en Sätesgård uti Nor Sokn i Wärmeland, äger ansenligt utsäde, wacker åbyggnad af trä, med en betydlig trägård.

Risa, et Rusthåll uti Sköfde Sokn i Wästergötland, äger öwer 20 tunnors utsäde.

Risal, en Sätesgård i Wästergötland.

Riseberga, en Sätesgård i Edsberg Sokn i Nerike, består af 4 Mantal, äger i sambruk med 2 andra underlagde hemman 60 tunnors utsäde, otilräckelig äng, nästan ingen skog, wälbygd mangård, bestående af en huwudbyggning, med 2 flyglar, jämte 2 stora och wackra trägårdar.

Riseberga, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Norra Åsbo Härad, består af 2 Soknar: Riseberga, Moderförsamling, och Färingtofta, Annex, samt innehåller 62 Mantal. Utsädet är 1800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 3010.