Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/624

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
ROS
ROT 613

terad, en wacker trägård med 70 à 80 fruktträn.

Roslagen. Med detta namn beteknas östra delen af Upland, som ligger mot hafssidan, och hette i hedna dagar Rodin, som betyder så mycket som Skeppslag eller Roddar-Sällskap; kallades också fordom Sjöland. De som häromkring wid skärgården i fordna tider hawa bodt förswarade landet för fiendtligt infall, och utrustade sina sjöfartyg; och hade hwart Skeppslag sin Förman kallad Styrismadur. Til Roslagen hörer egenteligen och uti inskränkt bemärkelse den delen af Stockholms Höfdingdöme, som sträcker sig norr om Stockholms Stad wid hawet och innefattar de 6 Skepplagen Danderyds, Wärmdö, Åkers, Frötuna, Bro, Wäddö. Men uti widsträckt bemärkelse begripas jämwäl därunder de 9 Häraden Sollentuna, Wallentuna, Erlinghundra, Semminghundra, Långhundra, Sjuhundra, Närdinghundra, Lyhundra, Frösåkers.

Rosmåla, en Sätesgård i Småland.

Rosta, en Sätesgård uti Långbro Sokn i Nerike wid Swartån, äger 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, lider brist på skog, wacker mangårdsbyggning af trä.

Rostorp, en Sätesgård i Småland.

Rosswik, en Herregård uti Husby-Rekarne Sokn i Södermanland, äger 22 tunnors utsäde, ymnigt höbol, brist på skog, wacker mangårdsbyggning af trä, med en ansenlig trägård.

Roswik, en Sätesgård i Södermanland.

Rosvold, en wälbygd Gård uti Vigen Sokn uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Rotenberg, en Sätesgård uti Östra Stenby Sokn i Östergötland wid Bråwiken, består af 6 Mantal, äger 40 tunnors

utsäde, höst- och wårsäde tilsamman, tilräckeligt höbol och mulbete, skog hjelpelig, men icke rillräckelig för alla Gårdens behof, fiske i Bråwiken. Mangårdsbyggningen af sten, är wacker, jämte 2 flyglar. Trägården är ock wacker, men för dess sumpiga belägenhet mindre förmånlig. Wid Gården är et tegelbruk. Til Gården höra 12.6 Mantal bondehemman och 7 torp.

Rothouven, en Skans försedd med Canoner wid Staden Bergen i Bergens Våg i Norge.

Rotvold, en ansenlig Gård uti Hlade Sokn uti Södra Trondhiems Amt i Norge, en fjärdedels mil från Trondhiem. Mangården är prydlig. Därwid är en stor och wacker trägård. Här är ock et godt tegelbruk.

Rotneros, en Sätesgård i Wärmeland.

Rottne, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Norrwidinge Härad, wid sjön Innaren, är Annex til Gårdsby Pastorat, samt består af 24.6 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla. Skog finnes hjelpelig på de flästa, men brist därå på några ställen. Utsädet är 450 tunnor. År 1810 war Folkmängden 749. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Wortorp.

Roxberg, en Herregård uti Mulserud Sokn i Småland, äger 10 tunnors utsäde, swagt höbol, ansenlig skog, förfallen åbyggnad.

Roxen, en Sjö i Östergötland, är en af de ansenligaste i detta Landskap, håller i widd 0.8 qv. mil, omgiwes af Soknarne, Wreta, Wånga, Lillkyrka, Skrukeby, Harg, Rysta, Kaga. Uti och utur honom flyter Motala å.

Rud, en Sätesgård uti Ny Sokn uti Arwika Pastorat i Wärmeland, äger 8 tunnors höst- och