Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/627

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
616 RYD
RYD

Ryd, (Östra) en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Danderyd Skeppslag, håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 34 Mantal. Soknen är belägen wid skärgården. Södra delen däraf utgör en stor halfö kallad Wäderön som omgiwes af Wärtan och Askrike-fjärden. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen består af lera och swartmylla, endast på få ställen finnes sandjord. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 320 tunnor. De inbyggare som bo wid hafssjöstranden idka strömmings-fiske. År 1810 war Folkmängden 1011. Kyrkan är belägen under 59 grad. 27 min. Polhöjd; 1.5 mil från Stockholm. Den betydligaste Gården heter Rydboholm, därnäst Bogesund och Fröswik.

Ryd, (Wästra) et Regalt Pastorat i Upland, Upsala Län och Bro Härad, består af 2 Soknar: Ryd, Moderförsamling, och Näs, Annex, håller i widd 1.11 qv. mil, samt innefattar 52.4 Mantal. Utsädet är 810 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1163. — Ryd Sokn håller i widd 0.58 qv. mil, samt består af 22.2 Mantal. Marken är omskiftande af höjder och slätter med insjöar. Rådande jordmånen är lera. Soknen är, betraktad til hemmantalet, bland de skogrikaste i Länet. Utsädet är 420 tunnor. År 1810 war Folkmängden 709. Kyrkan är belägen under 59 gr. 32 min. Polhöjd; 3.5 mil från Upsala. De betydligaste Gårdarne heta Granhammar, Sundby, Torsätra, Tranbygge. Wid Gällöfsta Frälsegård är et stort tegelbruk.

Ryd, en Sätesgård uti Sankt Lars Sokn i Östergötland, består af 1.25 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog, prydlig

mangårdsbyggning af trä, reveterad, ansenlig trägård.

Ryd, (Östra) en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Skärkinds Härad, består af 46.7 Mantal. Marken är ojämn, bärgaktig och genomskuren af sjöar, träsk och mossar. Rådande jordmånen är lera, dung- och dragjord. Skogen är hjelpelig, intet hemman lider brist. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1320. År 1790 war densamma 1204. Kyrkan är belägen under 58 gr. 25 min. Polhöjd; 2.8 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Björkwik, Wiby, Fyrby, Tåby.

Ryd, (Wästra) et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Ydre Härad, består af 2 Soknar: Ryd, Moderförsamling, och Swinhult, Annex, samt innehåller 58 Mantal. Utsädet är 426 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1689. År 1790 war densamma 1552. — Ryd Sokn består af 34.8 Mantal. Marken är ganska bärgaktig, späckad med en myckenhet rör och jordstenar. Rådande jordmånen är swartmylla, med här och där omskiftande sand- och klapurjord. Twå tämeligen ansenliga sjöar östra och wästra Läjern gränsa til Soknen. Norra delen af Soknen har hjelpelig, men den södra ymnigare skog. Utsädet är 236 tunnor. År 1810 war Folkmängden 837. År 1790 war densamma 824. Kyrkan är belägen under 57 gr. 49 min. Polhöjd; 7 mil från Linköping.

Ryd, et Järnwärk uti Göteryd Sokn i Småland, består af 1 masugn, 2 stångjärnshamrar, med 4 härdar, 1 knipphammare och härd, 2 spikhamrar. Koltilgången är inskränkt, ty skogen är ansenligt medtagen. Pappersfabrik af samma namn driwes med en wals. Där är ock en mjölqwarn. På bägge