Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/639

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
628 RÖH
RÖK

tabo, 1 Mantal Frälse, äger något öwer 50 tunnors utsäde i öpen jord, höbärgning til 200 lass, ymnig så kallad surskog samt god ekeskog, wacker mangårdsbyggning, med 2 flyglar 1 wåning höga, omgiwen på 3 sidor af en ansenlig och wacker trägård.

Röhäll, en Sätesgård i Småland.

Rök, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Lysings Härad, består af 2 Soknar: Rök, Moderförsamling, och Heda, Annex, samt innehåller 63.7 Mantal. Utsädet är 1400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1601. År 1790 war densamma 1543. — Rök Sokn består af 28.3 Mantal. Markens beskaffenhet är i den så kallade slättbygden jämn, men i den så kallade skogbygden är den mycket stenbunden, bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är på slättbygden lera, men i skogbygden sandblandad mylla. Skogbygden har hjelpelig skog, men slättbygden lider stor brist därå. Utsädet är nära 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 846. Kyrkan är belägen under 58 gr. 18 min. Polhöjd; 4.6 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Millingstorp, Sätra och Walla.

Röke, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, består af 2 Soknar: Röke, och Torup, samt innehåller 29 Mantal. Marken i detta Pastorat är bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är sandblandad swartmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 280 tunnor af hwardera sädesslagen råg och korn. År 1805 war Folkmängden 1442. — Röke Sokn består af 17.5 Mantal. Utsädet är 120 tunnor af hwardera sädesslagen råg och korn. År 1805 war Folkmängden 917. Kyrkan är belägen under 56 grad.

14 min. Polhöjd; 4 mil från Kristianstad.

Röksberg, en Sätesgård i Småland.

Röl, en Sätesgård uti Bredared Sokn i Wästergötland, äger 25 tunnors utsäde utom potäter, hjelpeligt höbol, tilräckelig skog, medelmåttig mangårdsbyggnad af trä, samt en tämeligen förmånlig trägård.

Rölanda, et Consistorielt Pastorat i Dalsland och Wedbo Härad, innefattar 2 Soknar: Rölanda, Moderförsamling, och Gesäter, Annex, samt består af 49.5 Mantal. Utsädet är 1347 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1448. — Rölanda Sokn innehåller 29.5 Mantal. Marken är bärgaktig, med djupa dälder och dalar. Rådande jordmånen är lera och lermylla, dock hawa några hemman sandjord. En del hemman äger tilräckelig skog, en del åter lider brist därå. Utsädet är 952 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1061. Kyrkan är belägen under 58 gr. 51 min. Polhöjd; 5.3 mil från Wänersborg. Den betydligaste Gården heter Gillanda.

Rölanda, en Frälsegård uti Ryr Sokn i Dalsland, äger 30 tunnors utsäde.

Röldal, en Sokn, är Annex til Suledals Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Rölunda, en Sätesgård uti Häggeby Sokn i Upland, innefattar en by som består af 8 Mantal, och brukas såsom Ladugård under Öwerste Sätet, wid Lifregementet, Arnön; äger mellan 60 och 70 tunnors utsäde.

Römskoug, en Sokn, är Annex til Rödenäs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Rönneberg, et Härad i Malmö Län i Skåne innefattar 1 Stad Landskrona, samt 13 Soknar: Asmuntorp, Tofta, Örja, Wadensjö, Qvistofta, Glumslöf, Härslöf,