Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/641

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
630 RÖN
RÖR

ländska wiset bygd wäderqvarn bliwit upsatt. Trägården har ock sedan 1807 bliwit til dubbelt större utrymme utwidgad, samt försedd med fruktträn af äkta sort til et antal af 150. Qwarlewor finnas efter de gamla slottsmurarne.

Rönöholm, en Sätesgård i Upland.

Röra, en Sokn i Bohusland, på ön Orust, är Annex til Tegneby Pastorat, samt består af 29.1 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är sandmylla. Skog finnes hjelpeligt til gärdsle och wedbrand. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 801. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Rörshyttan, et Järnwärk uti Husby Sokn i Dalarne, består af 1 hammare, med 230 skeppund stångjärnssmide.

Rörstad, en Sokn och Pastorat uti Saltens Fögderi uti Nordlands Amt i Norge. År 1801 war Folkmängden 2195.

Rörum, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Albo Härad, är Annex til Wemmerlöfs Pastorat, samt består af 6.1 Mantal. Marken är något ojämn, med höga sandbackar. Rådande jordmånen är sand dock på wissa trakter stark lera. Soknen äger någon småskog, men knapt tilräckelig til husbehof. Utsädet är 300 tunneland, hwaraf twåtredjedelar årligen besås. År 1805 war Folkmängden 584. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Uti Soknen finnes en Pappersfabrik kallad Kulla.

Rörum, (Norra) et Consistorielt Pastorat i Skåne och Malmö Län, innefattar 2 Soknar: Norra Rörum, Moderförsamling, belägen i Frosta Härad, och Hallaröd, Annex i Onsjö Härad, samt består af 24 Mantal. Utsädet är 320 tunnor. År 1805

war Folkmängden 1218. — Norra Rörum Sokn består af 12.7 Mantal. En del däraf är belägen uti Wästra Göinge Härad i Kristianstads Län. Marken är mycket bärgaktig. Jordmånen består af grudd och är skarp. En del af Soknen har ymnig och en del hjelpeligt af skog. Utsädet är 190 tunnor. År 1805 war Folkmängden 659. Kyrkan är belägen under 56 gr. 2 min. Polhöjd; 6 mil från Malmö. Den betydligaste Gården heter Ågerup.

Rörum, (Södra) et Consistorielt Pastorat i Skåne, innefattar 2 Soknar: Södra Rörum, Moderförsamling belägen i Malmö Län och Frosta Härad, och Häglinge, Annex i Kristianstads Län och Wästra Göinge Härad, samt består af 40.2 Mantal. Utsädet är 920 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1369. — Södra Rörum Sokn består af 21 Mantal. Marken är i allmänhet mager och tarwar et ofta igentaget understöd af gödning, utan at ändock kunna freda för swår misswäxt när torka infaller. Den närmar sig icke aldeles det bärgaktiga, men är icke heller jämn, utan är beständigt omskiftande med större och mindre högder, hwilka i synnerhet äro ofruktbare, och är marken öweralt, med undantag af kärren, beswärad af en stor myckenhet sten. Rådande jordmånen är sand eller klaperblandad mylla öwer grusbotn. På de flästa ställen har Soknen ännu hjelpelig tilgång af skog. Utsädet stiger til omkring 450 tunnor i anseende til det här nödwändiga tjockare säde. År 1805 war Folkmängden 656. Kyrkan är belägen under 55 grad. 58 min. Polhöjd; 6 mil från Malmö. De betydligaste Gårdarne heta Qwesarum och Bjäweröd. — Uti Annexen Häglinge är marken och jordmånen af samma och lika