Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/644

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
SAL
SAL 633

så den södra. Utsädet är 630 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1287.

Salaholm, en Sätesgård uti Trewatna Sokn i Wästergötland, består af 3.1 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en wacker trägård.

Salberg, en Sokn, är Annex til Inderöens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge. Här äro goda Gårdar mästadelen bestående af lerjord, men äga ringa skog. Nästan wid warje Gård är kalkbränneri. Kalken föres af inbyggarne med båtar til Trondhiem.

Salebo, en Sätesgård i Östergötland.

Saleby, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Skånings Härad, innefattar 3 Soknar: Saleby, Moderförsamling, Träsberg och Härjewad, Annexer, samt består af 81.9 oförmedlade til 68.4 förmedlade Mantal. Jordmånen består dels af sand, lera och kalk, dels af lermärgel af åtskillig art, på några ställen 2 à 3 fot under jordytan. Utsädet på hwarje Mantal tyckes kunna utsättas til 2 tunnor af råg och wete, 14 af korn och blandsäd, 2 af ärter och i dubbel proportion af hafra. Medelafkastningen af ängen synes kunna räknas til 10 så kallade stackar på Mantalet. Boskapsskötseln är i wanmagt, hwilket härleder sig af magert sommarbete och höbrist. En liten skogstrakt kallad Furubacka är nog medtagen. År 1810 war Folkmängden 1684. År 1750 war densamma 1225. — Saleby Sokn består af 54.7 Mantal. Marken är jämn. Huwudjordarten är lera. Utsädet är 740 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1015. Kyrkan, af huggen sandsten, är belägen under 58 gr. 23 min. Polhöjd; 5.3

mil från Mariestad. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Röcka, Öntorp och Basebo.

Saleby, en Sätesgård uti Slöta Sokn i Wästergötland, belägen tätt under Ålleberg, består af 3.5 Mantal. Utsädet är 80 tunnor; höbolet stiger til 150 lass. Någon löfskog finnes i ängarne under Ålleberg och betesmarken på den på bärget warande Kronopark. Mangårdsbyggnaden af trä är någorlunda prydlig. Twå trägårdar finnas en gammal och en nyligen anlagd. I den förra äro flera fruktträn.

Salem, en Sokn i Södermanland, Stockholms Län och Swartlösa Härad, är Annex til Botkyrka Pastorat, håller i widd 0.79 qv. mil, samt består af 33.4 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet är nämnd wid Artikeln Botkyrka. År 1810 war Folkmängden 666. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne i Soknen heta Fogelsta, Skårby, Bergaholm, Röninge, Högtorp och Wellinge.

Sallerup, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, är Annex til Malmö Pastorat, samt består af 15.5 Mantal. Marken är til det mästa jämn; här och där finnas några höjder. Rådande jordmånen är lera; på et och annat ställe är den sandig. Skog finnes aldeles icke. Utsädet är 1345 tunnor af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 313. Soknen håller sin Gudstjänst uti Malmö Stadskyrka.

Sallerup, (Wästra) et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Harjagers Härad, innfattar 2 Soknar: Sallerup, Moderförsamling, och Remmarlöf, Annex, samt består af 43 Mantal. Utsädet är 930 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1232. — Wästra Sallerup Sokn består