Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/900

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WAD
WAD 889

sta lermylla, och endast til någon liten del sandig. Hwarken skog eller torfmåsse finnes utan lider Soknen fullkomlig brist på bränsle, som måste köpas långwäga från andra orter. Utsädet är 500 tunnor af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 230. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Wadsbo, et Distrikt, Fögderi och Härad i Wästergötland, och Mariestads Län, utgör nordligaste delen af både landskapet och länet. Det omgiwes af Wänern, Nerike, Wettern och den öfriga delen af Wästergötland. Storleken är 25.5 qv. mil. Den största Strömen är Tidan. De största Sjöar in i landet äro Unden, Wiken samt en del af Skagern. Det består af 981.8 Mantal. Det är indeladt i 2 Prosterien: Södra och Norra Wadsbo Contract. Det innefattar 1 Stad, 44 Soknar och 3 Kapellsförsamlingar. År 1805 war Folkmängden 35138. Södra Wadsbo Contract innefattar 9 Pastorat: Mariestad, med Annexerne Ullärva och Ek; Loksberg; Odensåker, med Annexerne Tidevad, Låstad och Binneberg; Ekby, med Annexen Utby; Horn med Annexerne Fröswed och Säter; Wäring, med Annexen Låcketorp; Torsö, med Annexen Foglö; Hjälsta, med Annexerne Mo, Wad och Sweneby; Flista, med Annexen Götlunda. Norra Wadsbo Contract innehålier 9 Pastorat: Hasled, med Annexerne Enåsa, Fåred, Berga, Lyresta; Undenäs, med Annexen Halna; Fägred, med Annexen Trestena; Bellefors, med Annexerne Ekeskog och Beateberg; Ransberg, med Annexen Mölltorp; Hova, med Annexerne Finnerödja och Elgerås; Fredsberg, med Annexerne Björkäng och Berg; Amnehärad. Til Kinna Contract hörer Björsäter, med Annexerne Bresäter och Lugnås.

Til Billings Contract hörer Berg med Annexerne Lerdala, Timmersdala och Böja. Bresäter, Enåsa, Foglö och Björkäng äro Kapellsförsamlingar. Til Amnehärads Pastorat hörer Råda Sokn i Wärmeland.

Wadsbro, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Oppunda Härad, är Annex til Blacksta Pastorat, håller i widd 0.45 qv. mil, samt består af 27 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet, skogs tilgången och utsädet ses wid Artikeln Blacksta Pastorat. År 1810 war Folkmängden 716. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Lagmansö och Hedenlund.

Wadstena, en Stad i Östergötland och Aska Härad, belägen wid Wettern, under 58 grad. 27 min. Polhöjd; 25.2 mil från Stockholm, 4.2 från Linköping och 7.7 från Norrköping, är af irregulär skapnad, han håller i längd 450 famnar, i bredd 270, och i widd 86 Tunnland, Slottet, slottsträgården och slottshagar härunder begripne, men utom de samma 62 Tunneland. Gator och gränder är 22, hwaraf några äro raka, men större delen bugtiga. Gårdarne äro 274. År 1810 war Hushållens antal 350 och Folkmängden steg til 1361 hwaraf 555 woro mankön och 806 qwinkön. Af byggningar märkes Slottet, beläget tätt utmed Wettern, försedt med 4 runda torn, et i hwardera hörnet, samt omgiwet med en graf; det nyttjas af kronan til sädesmagasin. Här finnas 2 kyrkor: Stadskyrkan och Klosterkyrkan, hwilken sednare är en kostbar byggning och ännu i tämeligen godt stånd, men nyttjas icke. Här är et adeligt jungfrustift inrättadt. Fordom har här ock funnits en krigsmanshus-inrättning, men denne är numera indragen, se-