Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/910

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WAN
WAN 899

myllig jordmån, bärgaktig och ojämn mark, men föga skog. Jeddastorp af lika beskaffenhet. År 1805 war Folkmängden 735. Kyrkan är belägen under 55 gr. 11 min. Polhöjd; 2.7 mil från Kristianstad.

Wankiva, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 1.8 Mantal, äger 40 à 50 tunnelands utsäde, med därunder i bruk warande hemman, någorlunda höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggning af sten, ansenlig trägård.

Wansta, en Sätesgård uti Östmo Sokn i Södermanland, består af 2.7 Mantal, äger mellan 25 och 30 tunnors utsäde, uti icke särdeles god jordmån, höbol af ej synnerligen god beskaffenhet, omkring 200 sommarlass, ganska ringa skog, förswarlig mangårdsbyggning af trä, hjelpelig trägård.

Wansta, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Färs Härad, innefattar 2 Soknar: Wansta, Moderförsamling och Tolånga, Annex, samt består af 41.5 Mantal. Utsädet är 1470 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1624. — Wansta Sokn består af 20.1 Mantal. Marken är ojämn och stenig. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet af Wete, Råg, Korn, Hafra, Ärter och Potäter är 650 tunnor. År 1805 war Folkmängden 694. Kyrkan är belägen under 55 gr. 37 min. Polhöjd; 5 mil från Malmö.

Wanstatorp, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 1 Mantal, äger 30 à 40 tunnors Utsäde, af Råg, Korn, Hafra och Bowete, medelmåttigt Höbol, hjelpelig skog, af ek, bok och annan löfskog, til husbehof, ingen ansenlig och prydlig mangårdshuwudbyggning, utan endast 2 nätta och beqwämt inrättade flygelbyggningar af korswärke, hjelpelig trägård. Under Gården lyda 4.5 Mantal

Frälsehemman, 2 Rusthåll och 15 Torp.

Wansö, et Regalt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Åkers Härad; är Præbende åt Biskopen i Strängnäs, innefattar 2 Soknar: Wansö, Moderförsamling och Härad, Annex; håller i widd 0.8 qv. mil, samt består af 58.6 Mantal. Utsädet är 910 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1646. — Wansö Sokn utgöres af en Ö i Mälaren, håller i widd 0.3 qv. mil samt består af 34 Mantal. Marken är mästadelen jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är 530 tunnor. År 1810 war Folkmängden 828. Kyrkan är belägen under 59 gr. 24 min. Polhöjd; 6.8 mil från Nyköping och 0.6 mil från Strängnäs.

Wanås, en Sätesgård uti Gryt Sokn i Skåne, består af 2.6 Mantal, äger 60 tunnors Utsäde, ymnigt Höbol, skog af Ek, Bok, Björk och Furu til husbehof, stor mangårdsbyggnad af sten, jämte flera ansenliga stenbyggningar, stor trägård, 3 mjölqwarnar, 2 sågwärk, 1 tegelbruk, 1 calcinerwärk. Under Gården lyda 39 Mantal Frälsehemman samt 55 Torp. På Gården har fordom stått et slott, som nu är förstört.

Wapnö, en Sokn i Halland och Halmstads Härad, är Annex til Söndrums Pastorat, samt består af 24 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet samt skogstilgången äro anförde wid Artikeln Söndrum. Utsädet är 400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 377. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan, och 0.2 mil från Halmstad.

Wapnö, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggning af sten och korswärke, ansenlig trägård.