Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/912

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
VAR
WAR 901

Vardöe, Moderförsamling och Makur, Annex, samt kapellet wid Varangerfjord. — På ön ligger Vardöhus, en gammal och wäl försedd fästning, som beskyddar en god hamn, samt är den yttersta fästning emot Norra Polen, som finnes på jorden. Här wistas en Commendant med besättning. Wid hamnen är anlagd en liten stad, som har förmånligt läge til handel och fiske.

Warf, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Aska Härad, innefattar 2 Soknar: Warf, Moderförsamling, och Styra, Annex, samt består af 28.4 Mantal. Utsädet är mellan 700 och 750 tunnor. År 1810 war Folkmängden 863. — Warf Sokn består af 26.3 Mantal. Marken är jämn utan något enda bärg. Jordmånen är olika, så at lera, sand och mulljord skiftas byarne imellan. Skog finnes på de fläste ställen til husbehof, utom i Mörby och Traneberga Byar. Utsädet är mellan 480 och 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 512. Kyrkan är belägen under 58 gr. 29 min. Polhöjd; 2.8 mil från Linköping. Den betydligaste Gården heter Sörby.

Warf, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, innefattar 3 Soknat: Warf, Moderförsamling, Kongslena och Hömb, Annexer, samt består af 50.8 Mantal. Utsädet är 1280 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1297. — Warf Sokn består af 12.3 Mantal. Marken är i allmänhet sluttande från det närliggande warfsbärget åt öster, där Aklinga och Hömb Soknar möts. Utsädet på mantalet, öwerhuwud, är 6.5 tunnor råg, 1 dito korn, 1 dito blandsäd och 16.5 hafra, inalles på soknen omkring 336 tunnor. Ängen giwer omkring 70 lass på Mantalet. Potäter planteras med framgång, äwen

odlar man mycket kålrötter. Til plantering af fruktträn är Byn Warf, som nästan utgör hela Soknen, ganska tjänlig, och torde däri kunna täfla med Kinnekulle. Ingen skog finnes, dock fredas de å utmarken wäxande plantor med all omsorg mot åwärkan, hwarigenom någon bättre utsigt i detta afseende beredes för framtiden. År 1810 war Folkmängden 308. Kyrkan är belägen under 58 gr. 11 min. Polhöjd; 5.6 mil från Mariestad.

Varhoug, en Sokn, är Annex til Håe Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Varilsöe, en Ö uti Hardangerfjorden, hörande til Södra Bergenhus Amt i Norge. Ön utgör en Sokn som är Annex til Strandebarms Pastorat.

Warnhem, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Walla Härad, innefattar 5 Soknar: Warnhem, Moderförsamling, Lundby, Eggby, Istrum och Öglunda, Annexer, samt består af 96.5 Mantal. Utsädet är 1920 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2444. — Warnhem Sokn, som jämwäl kallas Skarke, och på kartan finnas tecknad med namnet Kloster, består af 26.2 Mantal. Hon är belägen wid wästra sidan af Bärget Billingen, hwadan de hemmans mark, som äro belägne å eller nära intil sjelwa bärget är bärgaktig; de öfrige och fläste hawa wäl någorlunda jämn mark; men som likwäl på många ställen består dels af större och smärre kullar, dels af mer och mindre djupa dalar, hwilka sednare, odlade til åker, så wäl som de ej alt för höga kullarne, äro upfylde med klapursten. Rådande jordmånen är swartmylla, som likwäl å många ställen är beswärad af så kalladt källseg, synnerligen å Billingshemmanen. På skog lida Soknen brist. Utsädet, då å de fläste hemman twåtredje-