Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/924

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WI
WI 913

Wexiö-Östragård, belägen i förenämnde Sokn, består af 1 Mantal, til 0.75 förmedladt, äger under Circulationsbruk, 60 tunnland, hwaraf 24 à 27 årligen besås med säd; det öfriga bär klöwer och timoteigräs, samt trädas årligen 8 à 9 tunnland. Gården är tilräckeligt wälbygd för ståndspersoner, har 2 wackra trägårdar, med et stort antal fruktbärande och wilda trän, samt skog til eget behof.

Wi, en berustad Sätesgård, uti Öwergran Sokn i Upland, äger 40 tunnors utsäde, swagt höbol, hjelpelig skog, tämeligen wacker mangårdsbyggnad af trä, liten trägård.

Wi, et Järnwärk uti Torsåker Sokn i Gästrikland, äger 330 skeppund stångjärnssmide.

Wi, en Sätesgård uti Ugglebo Sokn i Gästrikland, har wacker åbyggnad. Med Gården är förbundet et järnwärk af samma namn, som består af 1 stångjärnshammare med 2 härdar, 3 spikhamrar och 1 plåthammare.

Wi, en Sätesgård uti Borg och Löt Sokn i Östergötland, består af et Mantal, äger 25 tunnors utsäde, höbärgning til 250 lass, tilräckeligt mulbete, skog til husbehof, gammal åbyggnad af trä om 2 wåningar men i sednare tider mycket förbättrad, utwändigt rappad och wacker, stor och förmånlig trägård, godt fiske i Sjön Glan, 1 tegelbruk. Därunder lyda 7.2 Mantal bondehemman och 2 torp.

Wi, (Norra) et Consistorielt Pastorat i Östergötland, wid Sjön Sommen, innefattar 2 Soknar: Norra Wi, Moderförsamling, belägen uti Ydre Härad, och Tirserum, Annex, uti Kinds Härad, samt består af 63.2 Mantal. Utsädet är 38 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1993. — Norra Wi Sokn består af 35.5 Mantal. Marken är ojämn och bärgig samt nästan aldeles

upfylld af bärg och sten. Åkerjorden består af någorlunda bördig swartmylla, blandad på några ställen med en föga fruktbärande sandjord. Uti norra delen af Soknen finnes i allmänhet hjelpelig skog, utom det at några hemman äga aldeles ingen, däremot har södra delen betydliga skogar, men hwilka genom swedjande äro högst illa medfarne. Landtmannen sysselsätter sig til det mästa med en lönande boskapsskötsel samt anser åkerbruket, såsom en binäring. Utsädet är 200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 899. Kyrkan är belägen under grad. 57 min. Polhöjd; 52 mil från Linköping. Den betydligaste Gården heter Ribbingshåf.

Wi, (Södra) et Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmare Län och Sewede Härad, innefattar 2 Soknar: Södra Wi, Moderförsamling, och Djursdala, Annex, samt består af 63 Mantal. Pastoratet är genomskuret och upfyldt med strömar, sjöar, kärr och måssar, hwilka jämte skogbewuxna parker och bärg intaga största widden af jordytan härstädes. Jordmånen är i allmänhet klaperaktig, upfylld med smärre och större stenar, samt har på sina ställen i dälderne mullblandad lera, och andra jordarter, och är mycket sällsamt at finna åkrar, som bestå endast af lera eller sand, utan blandning af hwartannat eller mull. De flästa hemman äga tilräckelig skog, dock finnes några, som lida brist därå. Utsädet är 700 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2976. — Södra Wi Sokn består af 45.2 Mantal. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2130. Kyrkan är belägen 13 mil från Kalmar. Den betydligaste Gården heter Ålhult. Icke långt från kyrkan befinnes en mineral-

K k k