Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/925

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
914 WIA
WIB

källa eller hälsobrunn, hwilken hyser balsamiskt watn och wisar god nytta mot torrwärk, gikt, håll och sting, fallandesot, ögonwärk, huwudwärk och andra sjukdomar.

Wiared, et Rusthåll uti Torpa Sokn i Wästergötland, ej långt från Borås, är märkwärdigt för en å dess ägor i sednare tider skedd ansenlig upodling.

Wiby, en Sätesgård uti Sollentuna Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, höbol swarande mot utsädet, tilräckelig skog, åbyggnad af trä.

Wiby, en Herregård uti Harbo Sokn i Upland, består af 5 Mantal, däraf 3 Mantal Säteri, och i sambruk därmed 2 Mantal Frälse, äger 30 tunnors utsäde, bärgligt höbol, hjelpelig skog til gärdsel och wedbrand, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, rymlig och wacker trägård.

Wiby, en Herregård uti Kolbäck Sokn i Wästmanland, består af 2 Mantal skatte, äger 30 tunnors utsäde, knappt höbol, hjelpelig skog, mangårdsbyggning af trä.

Wiby, et Consistorielt Pastorat i Nerike, innefattar 2 Soknar: Wiby, Moderförsamling, belägen i Grimstens Härad, och Tångeråsa, Annex i Edsbergs Härad, håller i widd 1.7 qv. mil, samt består af 127 Mantal. Utsädet är 1140 tunnor. År 1815 war Folkmängden 2949. — Wiby Sokn håller i widd 1.3 qv. mil, samt består af 110 Mantal. På sydöstra och södra kanten, hwarest Soknen gränsar til Lerbäck och Snaflunda Soknar, är marken ojämn. Högderne äro dels bärg, dels skogbewuxne backar. Den öfriga och större delen af Soknen har endast låga åsar och kullar, och kan kallas jämn. Uti inre delen af Soknen är swartmylla

rådande; men omkretsen på alla sidor, til stor bredd består af sand, ör- och mojord. Många hemman äro skoglöse; men hawa hittils bekommit oumbärliga behowet på Häradets allmänning Tiweden, inom Soknen belägen. Alla Soknens hemman hawa ganska liten widd, ehuru icke alla lika inskränkt. Utsädet är 800 tunnor. År 1815 war Folkmängden 2482. Kyrkan byggd af sten, försedd med torn och orgwärk, är belägen under 59 gr. 4 min Polhöjd; 4 mil från Örebro. I Soknen finnas 4 Sätesgårdar: Körtingsberg, Wärsta, Norra Hageberg, Södra Hageberg.

Wiby, en Sokn i Östergötland och Wifolka Härad, är Annex til Weta Pastorat, samt består af 34.3 Mantal. Marken är mästadelen jämn. Rådande jordmånen är sand och mulljord. På skog är i allmänhet brist. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 723. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Uljeberg.

Wiby, en Sätesgård uti Östra Ryd Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, höbärgning til 100 lass, tilräckeligt mulbete, hjelpelig skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, utwändigt rappad, några få underliggande Bondehemman och Torp.

Wiby, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, är Annex til Åhus Pastorat, samt består af 9.8 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är: Råg 120 tunnor, korn 160, hafra 40, blandsäd 45, ärter 26, potäter 68. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Wibyggerå, en Sokn i Ångermanland och Södra Fögderiet, är Annex til Nordingrå Pastorat, samt består af 32.7 Mantal. Mar-