Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/936

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WIN
WIN 925

och hållet detta behof. Jordmånen wid de fläste hemman är lera och mylla, men hemmanen wid Motala Ström hawa til större delen sten, sand- och örjord. Utsädet är mellan 500 och 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 655. Kyrkan är belägen under 58 gr. 32 min. Polhöjd; 3.2 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Charlottenborg, Qvisberg, Sonnarp, Warby.

Vinnie, et Pastorat och Tingslag uti Tellemarken i Norge, intager en ansenlig sträcka wid Fjäldryggen, om 9 mil i längd, och 7 mil i bredd, samt innefattar 3 Soknar: Vinnie, Moderförsamling, samt Rolland och Näsland, Annexer. År 1801 war Folkmängden 1736.

Vinnie, en Sokn är Annex til Vosse Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Winsarp, en Sätesgård uti Darum Sokn i Wästergötland, äger 80 tunnors utsäde, uti jordmån bestående af sandmylla, ansenligt höbol. På Sätesgården och därunder lydande hemmans ägor, äwensom i Sokneskogen Yttershult finnes ansenlig skog. Mangårdsbyggnaden består af et urgammalt förfallet stenhus, jämte behöflig trägård.

Winsle, en Sätesgård i Södermanland.

Winslöf, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, innefattar 2 Soknar: Winslöf, Moderförsamlig, och Näflinge, Annex, samt består af 52.6 Mantal. Utsädet är 1160 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1674. — Winslöf Sokn består af 41.6 Mantal. Byn af samma namn, som utgör en stor del af Soknen, är mästadelen lågt liggande, såsom i en dal, hwars rådande jordmån är sand. Alt efter som marken höjer sig förekommer lera blandad med mylla, och mäst med sand samt fastare jord. Soknen har

til en del hjelpelig, til en del brist på skog. Utsädet är 900 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1291. Kyrkan är belägen under 56 gr. 8 min. Polhöjd; 1.6 mil från Kristianstad. De betydligaste Gårdarne heta Åraslöf och Oretorp.

Winstorp, en Sätesgård i Wästergötland.

Winteråsa, et Consistorielt Pastorat i Nerike och Örebro Härad, innefattar 2 Soknar: Winteråsa, Moderförsamling, och Tyslinge, Annex, håller i widd 1.52 qv. mil, samt består af 76.5 Mantal. Pastoratet består af 2 delar: Bärgslag och Landslag. Uti Bärgslagen är marken bärgaktig och rådande jordmånen sand; uti Landslaget är marken jämnare och jordmånen lera. På skog är någon brist. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2810. — Winteråsa Sokn består af 43.3 Mantal. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1196. Kyrkan är belägen under 59 gr. 14 min. Polhöjd; 1.4 mil från Örebro. I Soknen finnes 1 Järnwärk: Lannafors. I Tyslinge finnes 1 Järnwärk Garphyttan, samt Alunwärket Latorp eller Beata Kristina, som tilwärkar mellan 1600 och 2000 tunnor Alun. Pag. 411 anföres at tilwärkningen är mellan 600 och 2000 tunnor. Detta är tryckfel och rättas här.

Winäs, en Sätesgård uti Ed Sokn i Småland, består af 1 Mantal, håller i widd 6000 tunnland, äger 40 tunnors utsäde, ansenligt höbol, tilräckelig skog, ansenlig och wacker mangårdsbyggning af sten.

Winö, en Sätesgård uti Lofta Sokn i Småland, belägen på en ö i Skärgården, nära til fasta Landet består af 2 Mantal, äger god åkerjord, tilräckelig äng, hjelpeligt mulbete, behöflig skog, godt fiske, ansenlig och