Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/937

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
926 WIR
WIR

wacker mangårdsbyggning af trä, nätt trägård, flere underliggande Torp.

Wira, et Järnmanufacturwärk uti Kulla Sokn i Roslagen, tilwärkar stål, klingor, swärd och bajonetter, äger bår- och slipwärk, samt mjölqwarnar, är utan skog, samt driwes med räntekol.

Wirbo, en Sätesgård uti Misterhult Sokn i Småland, har en wacker belägenhet wid Skärgården, består af 4.5 Mantal, äger hjelpeligt af skog, men icke ymnigt höbol. Här befinnes en knipphammare med 100 skeppunds smide, samt en mjölqwarn med 3 par stenar. Under godset lyda några andra gårdar, belägna i andra Soknar, hwilka tilsamman bestå af 6 Mantal.

Wireda, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wedbo Fögderi, innefattar 2 Soknar: Wireda, Moderförsamling, och Haurida, Annex, samt består af 42 Mantal. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1315. — Wireda Sokn består af 29.2 Mantal. Marken är öweralt stenbunden och bärgaktig. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes knappast mer än til husbehof. Utsädet af alla slag är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 895. Kyrkan är belägen under 57 gr. 55 min. Polhöjd; 3 mil från Jönköping.

Wiresjö, en Sätesgård uti Malmbäck Sokn i Småland, äger öwer 20 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad af trä, trägård til husbehof.

Wiresladsnäs, en Sätesgård i Småland.

Wiresta, en Sokn och Regalt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, består af 97.5 Mantal. Marken är til det mästa ljungbewuxen, backig, ojämn samt stenbunden med många måssar och sjöar, uti 2

de större Sjöarne finnes Fiskslaget Mal, hwaraf somlige wäga 1, 2 til 3 lispund. I en Sjö finnes järnmalm. Rådande jordmånen är sand, mer och mindre blandad med swartmylla och lera. Skog finnes hjelpeligt til gärdsle och wedbrand, men de fläste hemman lida brist på byggnadswärke, häldst af Furu. Utsädet är 1580 tunnor, utom ärter och wete, hwilket sednare brukas på få ställen, samt potäter, hwilka til det mästa sättas på swedjeland. År 1810 war Folkmängden 2505. Kyrkan är belägen under 56 gr. 37 min. Polhöjd; 4 mil från Wexiö. I Soknen finnas 3 Sätesgårdar: Fanhult, Spånghult och Wirestanäs.

Wirkie, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Harjagers Härad, är Annex til Stora Harrie Pastorat, samt består af 8.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lermylla. Skog finnes ingen. Utsädet är 320 tunnor. År 1805 war Folkmängden 225. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Wirsbo, et Järnwärk uti Ramnäs Sokn i Wästmanland, består af 2 hamrar, med 1725 skeppund stångjärnssmide. Mangården har 4 nyligen upförde wackra flygelbyggningar af sten.

Wirserum, et Consistorielt Pastorat i Småland, är beläget i 2 Län, Kalmare och Jönköpings, samt 2 Härad: Aspebolands och Östra Härad; däraf större delen hörer til Kalmare Län och den mindre til Jönköpings, innefattar 2 Soknar: Wirserum, Moderförsamling, och Järeda, Annex, samt består af 74 Mantal. År 1810 war Folkmängden 3101. — Wirserum Sokn består af 54.7 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla. På skog är brist. Utsädet är 600 tunnor. 1810 war Folkmängden 2381.