Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/942

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WIT
VOL 931

Fjärdhundra Distrikt, Wästerås Län och Torstuna Härad, håller i widd 2 qv. mil, samt består af 46 Mantal. Marken är mästadelen bärgaktig. Jordmånen är blandad, mäst sand och mojord blandad med lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är Råg 155 tunnor, Korn 112, Wete 18, Hafra 19, Blandsäd 65, Ärter 15, Potäter 30 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1046. Kyrkan är belägen under 59 gr. 51 min. Polhöjd; 3.6 mil från Wästerås. Den betydligaste Gården heter Skattmansö.

Wittsjö, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, är Annex til Åkarps Pastorat, samt består af 29 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är sandblandad swartmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 244 tunnor af hwardera Sädesslagen Råg och Korn. År 1805 war Folkmängden 1241. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Oretorp.

Witwik, en Sätesgård i Småland.

Vivestad, en Sokn är Annex til Ramnäs Pastorat uti Grefskapet Jarlsberg i Norge.

Vold, en ansenlig Herregård uti Skatvold Sokn uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Vold, en Sokn, är Annex til Gröttens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Volden, et Pastorat i Norge, Romsdals Amt och Söndmörs Fögderi, innefattar 2 Soknar: Volden, Moderförsamling, och Örsten, Annex, samt intager en ansenlig landsträcka, om 4 mil i längd och 2 i bredd. Huwudsoknen är den största Sokn i Söndmör. Hafra är den mästa Säden, därnäst Korn. Af Råg sås ganska litet. Gräswäxten är god och Boskapsskötseln är en wigtig näringsgren. Inbyggarne

idka mycket Torskfiskeri förnämligast i Bredsund, som ligger utom Pastoratets gränser, äwen wäl i Soknens egna fjordar af Lax, Hälleflundror, Sill och Stör. År 1801 war Folkmängden 2936, deraf i Huwudsoknen 1708 och i Annexen 1138.

Voldslien, en betydelig och wäl odlad Gård uti Gusdals Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Volen, en ansenlig och wäl brukad Gård uti Verdals Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Wollsjö, på kartan Wålsjö kallad, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Färs Härad, är Annex til Frenninge Pastorat, samt består af 10.5 Mantal. Marken är mera backig än jämn. Jordmånen är lera. Skog af ek och surskog finnes hjelpeligt. Utsädet är 200 tunnor. År 1805 war Folkmängden 466. Kyrkan är belägen 0.35 mil från Moderkyrkan.

Wollsjö, på kartan Wålsjö kallad, en berustad Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 3.5 Mantal, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog af ek och surskog, prydlig mangårdshuwudbyggning af mursten, 2 wåningar hög, med 4 flyglar, 2 af sten och 2 af korswärk, ansenlig trägård med många fruktbärande trän, nyligen anlagt Engelskt Lädergarweri, 1 Mjölqwarn, 1 Sågwärk. Under Gården lyda 7 Rusthåll, för hwilka Gården rustar, 20 Torp.

Womb, et Consistorielt Pastorat i Skåne och Malmö Län, innefattar 2 Soknar: Womb, Moderförsamling, belägen i Färs Härad, och Weberöd, Annex i Torna Härad, samt består af 36.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1411. — Womb Sokn består af 16.3 Mantal. Däri ligger en af de ansenligaste Sjöar