Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/957

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
946 WÄR
WÄR

Kapellsförsamlingar, hwilka tilsamman utgöra 27 Pastorat. Följande förtekning wisar dessa Pastorat tillika med deras widd i qv. mil samt Folkmängd år 1810.

Pastorat. qv. mil. Folkm.
Carlstad 0.5   2675.
Grava 1.4   2163.
Hammarö 0.5   997.
Nor 4.2   6730.
Kil 6      9319.
Älfdalen 38.6   11504.
Ölmehärad 1.6   2839.
Kristinehamn 1.8   3959.
Wäsehärad 3.8   6362.
Wisnum 2.12 3541.
Rudskoga 1.12 3324.
Råda 0.46 959.
Nyed 3      4353.
Filipstad 12.2   8020.
Kroppa 3.6   2560.
Fryksdalen 22      19741.
Brunskog 3.5   4272.
Arvika 7.6   5296.
Köla 6.3   5996.
Holmedal 5.6   4843.
Silbodal 2.1   1230.
Blomskog 2      1432.
Sillerud 2.8   2381.
Stafnäs 5.4   5333.
Gilberga 3.6   4044.
Kila 2.3   4142.
By 2.2   3853.
Milleswik 1.7   2471.
Summa 147.8    

Anmärkning. Wid Rudskoga Pastorat. Den delen af Nysund Sokn som ligger på wänstra sidan om Letälwen hörer til Nerike. Dess areala widd är icke inräknad uti Pastoratets storlek, men hela dess Folkmängd är intagen uti Pastoratets Folkmängd. Råda Sokn är Annex til Amnehärads Pastorat i Wästergötland. Uti tabellen äro endast anförde de Soknar af Blomskogs Pastorat som äro belägne i Wärmelands Län, nämligen Blomskog och Trankil, men i Dalsland ligga 2 Soknar Torskog och Wårvik, som jämwäl

höra til Pastoratet. Deras storlek är 1.7 qv. mil, och år 1810 war deras Folkmängd 1817. Således är hela Pastoratets storlek 3.7 qv. mil och Folkmängden 3249.

Wärmelen, en Sjö i Wärmeland, är en af de största i Landskapet, håller i längd 2.3 mil och i widd 0.7 qv. mil.

Wärmeskog, en Sokn i Wärmeland, wid Wärmelen, är Annex til Stafnäs Pastorat, håller i widd 0.9 qv. mil, samt består af 19.2 Mantal. Markens beskaffenhet är densamma som i Stafnäs Sokn. Rådande jordmånen är lermylla. Skogen är tllräckelig til husbehof, men ej till afsalu. Utsädet är tunnor: Wete 10, råg 130, korn 50, hafra 700, potäter, som där betydligt odlas, 200. År 1810 war Folkmängden 1221. Kyrkan är belägen 1.1 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Strand, Prästbol och Wäckelsön. I Soknen är ock en Silwerhytta kallad Rolsbol.

Wärna, en Sokn i Östergötland och Bankekinds Härad, är Annex til Grebo Pastorat, samt består af 17.7 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet samt skogstilgången äro anförde wid Artikeln Grebo. Utsädet är 214 tunnor. År 1810 war Folkmängden 741. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnes Bärsbo Koppargruwa, som til det mästa furnerar Åtwidabergs Kopparwärk med malm.

Wärnamo, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, innefattar 3 Soknar: Wärnamo, Moderförsamling, Woxtorp och Tännö, Annexer, samt består af 102 Mantal. Marken i detta Pastorat är dels bärgaktig dels jämn. Rådande jordmånen är swag och består af sand och mo, i allmänhet dålig. Utsädet är 640