Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/958

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WÄR
VÄR 947

tunnor. År 1810 war Folkmängden 3266. — Wärnamo Sokn består af 56.3 Mantal. Skog finnes knapt til husbehof. Utsädet är 880 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1821. Kyrkan är belägen under 57 gr. 13 min. Polhöjd; 6 mil från Jönköping. I Soknen finnas 2 Sätesgårdar: Hinsekind och Sörsjö, samt 3 Järnwärk: Hörle, Carlfors och Sindstufors. I Wärnamo By är et Kongl. Postcontor. Där hålles Marknad den 15 September, enligt Almanackan, samt dessutom den 2 Januari, 7 Maji, 10 Julii och 10 Nowember, enligt Tunelds Geografie.

Wärnanäs, en Sätesgård uti Halltorp Sokn i Småland, angenämt belägen wid en Hafswik, äger öwer 80 tunnors utsäde, bördiga ängar, ymnig skog af både barr- och löfträn, däribland ek och bok, ganska wacker mangårdsbyggnad af trä, ladugård af sten, 2 stora och prydliga trägårdar. Här äro anlagde 1 Såpsjuderi, 1 Oljeslageri och et stort Tegelbruk, Mjölqwarn, Sågwärk, samt et Skeppswarf. Wid Hawet befinnes en hamn, därest fartyg anlända för at afhämta och inlasta större delen af det kringliggande landets produkter. Under Gården lyda 20.7 Mantal, samt 12 Torp, inom en Rålinea, 2 Mantal i samma Sokn och 2 Mantal utsokne.[Dj 1]

Wärnberg, en Sätesgård uti Bro Sokn i Roslagen, äger 25 tunnors utsäde, höbol til 100 lass i goda år, knapp skog, wälbygd mangård af trä, ny anlagd trägård.

Wärnsta, en Frälse-Sätesgård uti Lillkyrka Sokn i Upland, består af 2 Mantal, äger 24 tunnors utsäde, swagt höbol, ringa skog, ansenlig mangårdsbyggning af trä, ypperlig trägård,

Wärnäs, en Herregård uti Grythytte Sokn i Wästmanland, består af 1 Mantal, äger

omkring 18 tunnors utsäde, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af trä, hjelpelig trägård.

Värnäs, en Sokn uti Stördalens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge, är Moderförsamlingen uti förenämnde Pastorat.

Värnäs, en betydlig och wälbygd Gård i nyssnämnde Sokn. Utsädet är nära 100 tunnor.

Wärsta, en Frälsegård uti Häggeby Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, däremot någorlunda swarande äng, tilräckelig skog, wackra beteshagar med björkskog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af trä, hwaraf huwudbyggningen består af 2 wåningar, utwändigt rappad.

Wärsta, en Sätesgård uti Turinge Sokn i Södermanland, består af 1 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, 60 lass äng, nödig skog, dålig åbyggnad.

Wärsta, en berustad Sätesgård uti Asker Sokn i Nerike, består af 2 Mantal, äger öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, föga eller nästan ingen skog, förfallen mangårdsbyggnad af trä, obetydlig trägård.

Wärsta, en Sätesgård uti Wiby Sokn i Nerike, består af 3 Mantal säteri och 1 Mantal frälse, äger 30 tunnors utsäde, knappa och sanka ängar, dålig betesmark, nästan ingen skog, wacker mangårdshuwudbyggning af trä, behöflig trägård.

Wärstorp, en Herregård uti Nättraby Sokn i Bleking, består af 0.5 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, föga skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, ansenlig trägård.

Wärsås, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kåkinds Härad, är Annex til Walora Pastorat, samt består af 25.2 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är bättre och sämre åkerlera. Skog finnes

Djurbergs tillägg:
  1. Utom trägårdarne finnes här 2 utmärkt wackra lustparker, prydde med flere kostbara byggningar af sten och trä. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1087]
M m m 2