Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/959

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
948 WÄR
WÄS

hjelpeligt. Utsädet är 156 tunnor råg och 314 tunnor wårsäd. År 1810 war Folkmängden 849. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Djurström.

Wärö, et Regalt Pastorat i Halland och Wiske Härad, innefattar 2 Soknar: Wärö, Moderförsamling, och Stråvalla, Annex, samt består af 90.5 Mantal. Utsädet är 1175 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1910. — Wärö Sokn består af 74.5 Mantal. Marken är til större delen jämn; de hemman som äro belägne wid Saltsjön hawa likwäl bärgaktig utmark. Rådande jordmånen är sandblandad mulljord. På skog lider Soknen brist. Utsädet är 875 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1585. Kyrkan är belägen under 57 gr. 16 min. Polhöjd; 7 mil från Halmstad.

Väröe, et Pastorat i Norge, Nordlands Amt och Lofodens Distrikt, innefattar 2 Soknar: Väröe, Moderförsamling, och Röst, Annex, belägna på 2 öar af samma namn. Väröen håller 3 mil i omkrets, är klippig och swår at komma til med båtar, men därwid är godt fiskeri. År 1801 war Folkmängden i Pastoratet 344.

Wäsby, en Sätesgård uti Fresta Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger ansenligt utsäde, ymnigt höbol och skog, prydlig mangårdshuwudbyggning, 2 wackra flygelbyggningar, altsamman af sten, så wäl som ladugårdshusen, stor fruktträgård, wacker lustpark.

Wäsby, (Stora) en Sätesgård uti Almunge Sokn i Upland, består af 2 Mantal, äger 22 tunnors utsäde, höbärgning mellan 100 och 150 lass, förträffelig skog, wacker åbyggnad af trä, obetydlig trägård, mjölqwarn til husbehof.

Wäsby, (Lilla) en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 2

Mantal, äger 25 tunnors utsäde, nära 100 lass hö, god skog, stor men förfallen åbyggnad, obetydlig trägård.

Wäsby, en Sätesgård uti Torshälla Sokn i Södermanland, består af 3 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ringa skog, oansenlig mangårdsbyggning af trä, beklädd med tegel, medelmåttig trägård.

Wäsby, en Sätesgård uti Kräklinge Sokn i Nerike, består af 2 Mantal, äger 24 tunnors utsäde, hjelpelig äng och skog, mangårdsbyggnad af trä i klent tilstånd, måttelig trägård.

Wäsby, en Skattegård uti Gilberga Sokn i Wärmeland, består af 1 Mantal, äger 33 tunnors utsäde, 3 om hösten och 30 om wåren, godt höbol, husbehofs skog, någorlunda åbyggnad, 3 torp.

Wäsby, en Sätesgård uti Horn Sokn i Östergötland, äger mellan 20 och 24 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, mulbete och skog, några få bondehemman, 11 torp,

Wäsby, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, innefattar 2 Soknar: Wäsby, Moderförsamling, och Wiken, Annex, samt består af 42.5 Mantal. Utsädet är på 1330 tunnland. År 1805 war Folkmängden 2732. — Wäsby Sokn. Marken är jämn, utan synnerligen märkbara höjder eller dälder. Rådande jordmånen är ler- och sandmylla. Skogen är otilräckelig til Soknens behof, endast på några ställen finnes däraf til husbehof. Utsädet är på 1224 tunnland. År 1805 war Folkmängden 2148. Kyrkan är belägen under 56 gr. 13 min. Polhöjd; 6.7 mil från Malmö. I Soknen finnes en Stenkolsgruwa kallad Gustaf-Adolf.