Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/964

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄS
WÄS 953

den: tunnor råg 2709, korn 39,444, hafra 88, blandsäd 325, ärter 6, potäter 2025, hela skörden 44,597. Då underhöllos 3943 hästar, 787 oxar, 17710 kor, 5288 ungnöt, 24,171 får, 2365 par dragare. År 1803 funnos i detta och Norrbotns Län tilsamman 2 Järngruwor, 4 Masugnar, 7 Järnwärk, med 2595 skeppund stångjärnssmide. — Länet är indeladt i 3 Fögderien. År 1804 war antalet af Mantalen 660. Nuförtiden år 1818 är deras antal något högre, i anseende til Nybyggen, som sedan den tiden bliwit skattlagde. I anseende til Cleriska författningen hörer hela Länet til Härnösands Stift. I Rättegångsmål til Ångermanlands och Wästerbotns Lagsaga. Hwad Militären beträffar, så håller Wästerbotn Infanterimanskap, Nordmalings Sokn Båtsmän och Lappmarkerne intet Krigsfolk. I anseende til Bärgswäsendet hörer Länet til Wästernorrlands Bärgslag. Länet innefattar 1 Stad Umeå, samt 20 Soknar och Kapellsförsamlingar, hwilka utgöra 14 Pastorat. Följande Tabell wisar Pastoraten i Länet, med deras areala widd och den Folkmängd som de hade år 1810.

Pastorat. Widd Qv. Mil. Folkm.
Nordmaling 22. 172.
Umeå
 
57.
7752.
Degerfors 1145.
Bygdeå 10. 3524.
Löfånger 5. 2135.
Burträsk 12. 2609.
Skelefteå 52. 7141.
Åsele
 
118.
919.
Fredrika 441.
Dorotea 437.
Wilhelmina 854.
Lyksele 192. 1716.
Arwidsjaur 76. 971.
Arjeplog 124. 757.
Summa 668. 32,579.

Wästerby, en Sätesgård uti Wårdnäs Sokn i Östergötland,

består af 4 Mantal, äger 60 tunnors Utsäde, förswarligt Höbol och Mulbete, ingen Skog på Gårdens egna ägor. Mangården angenämt belägen på et högt och fritt ställe, som Sjöar och Ån Stång på närmare afstånd omgiwa, har en tämeligen wacker Huwudbyggning af trä, utwändigt rappad. Trägården är medelmåttig. Fisket är godt. Under Gården lyda et ansenligt antal Bondehemman och Torp.

Wästerbyholm, en Sätesgård uti Johannis Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger 36 à 40 tunnors Utsäde, ansenligt Höbol af Hårdwallshö til 250 lass, kosteligt Mulbete, ringa Skog, godt Fiske, Mangårdsbyggnad af sten, wacker Trägård. Til Gården höra Utjordar om 25 tunnland, 10 Frälsehemman, utom Kronohemman, samt 4 Torp.

Wästergarn, en Sokn på Gottland i Södra Fögderiet och Banda Tingslag, är Annex til Sanda Pastorat, samt består af 6.4 Mantal. Markens och Jordmånens beskaffenhet samt skogstilgången finnes anförd wid Artikeln Sanda. Utsädet är 90 tunnor. År 1810 war Folkmängden 181. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

WÄSTERGÖTLAND, et Landskap i Götaland, är beläget mellan 57 grad. 10 min. samt 59 grad. 2 min. Polhöjd. Det omgiwes af Wänern, Wärmeland, Nerike, Wettern, Småland, Halland, Bohusland, Kattegat och Dalsland. Det håller i längd 24 mil, i största bredd 10 och i widd 166 qvadr. mil. Det har fordom haft sin egen Konung och Lag. Det förer Titel af Hertigdöme. Dess Wapen är et springande Lejon, med öfra Delen som är förgyld, i swart Fält, och nedra Delen, som är swart, i förgyldt Fält,