Sida:Drömmens uppfyllelse 1916.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 64 —

så milda och taktfulla ordalag, att det omöjligen kunde såra friarens känslor, skulle denne böja sig djupt ned över Annes hand, trycka en kyss på den och försvinna, efter att ha försäkrat henne om sin livslånga aktning och hängivenhet. Och episoden skulle alltid förbli ett härligt minne — att vara stolt över och litet sorgbunden tillika.

Och nu hade denna första erfarenhet, som kunnat innebära så mycken angenäm spänning, sjunkit ned till någonting uteslutande löjligt. Billy Andrews hade fått sin syster att fria för honom, därför att hans far givit honom en utgård att bruka för egen räkning, och om Anne inte ville ha honom, fick han väl försöka sin lycka hos den säkert mera medgörliga Nettie Blewett. Jo, det var romantiskt så det förslog! Anne skrattade — och suckade sedan. Där låg en fagert skimrande flickillusion krossad… Skulle det fortsätta på samma vis, ända tills slutligen allting låge omkring henne i tusende skärvor?


IX.
Ett märkligt förslag.

Den andra terminen vid högskolan förflöt lika snabbt som den första — den faktiskt susade förbi, sade Philippa. Anne njöt med välbehag allt vad den hade att bjuda på — den eggande tävlingen kamraterna emellan, knytandet av nya och trevliga vänskapsband, de muntra festerna och samkvämen, verksamheten inom de olika föreningar, av vilka hon var medlem, de stegrade intressena, den vidgade synkretsen. Hon läste på skarpen, ty hon hade föresatt sig att vinna ett stipendium för de bästa kunskaperna i engelsk litteraturhistoria. Om hon vunne detta, betydde det, att hon skulle kunna komma tillbaka till Redmond utan att behöva taga i anspråk Marillas små besparingar, och Anne hade föresatt sig, att hon på inga villkor ville göra detta.

Även Gilbert pluggade av alla krafter för att förvärva sig ett stipendium, men hann dock med att avlägga ganska täta besök i n:o 38 Johannesgatan. Han var Annes uppvaktande ka-