Sida:Drottning Kristina 2.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

154

Orsaken till denna indragning var blott enskild; nämligen drottningens önskan att till sitt underhäll få alla de pommerska taffelgodsen oskingrade; kanske ock hennes då varande ovilja mot innehafvarne af nämnde gods, hvarom mera framdeles.

Huru Kristina två dagar före sin tronafsägelse upphäfde orubbligheten af de gåfvor och köp, genom hvilka hon afyttrat kronans gods och räntor, denna märkvärdiga handling skall i nästa del omtalas.

FEMTONDE KAPITLET.
OM KRISTINAS HUSHÅLLNING.

Kapitlets öfverskrift borde rätteligen heta Kristinas misshushållning; ty i hennes regeringsåtgärder finner man sällan sparsamhet och beräkning, men nästan alltid deras motsats. För egen person var hon visserligen tarflig både i mat, dryck och drägt, någon gång ända till öfverdrift; i synnerhet under första regeringsåren. Men längre fram gjorde hon betydliga inköp af juveler, och lät från Frankrike införskrifva tyger för omkring 50,000 riksdaler årligen. Blott en ringa del deraf begagnades dock för henne sjelf; utan det mesta blef bortskänkt, bortsnilladt eller ock bortslösadt till drägter vid de många och lysande värdskapen. Det var på denna handel, som Lejoncrona troddes hafva förvärfvat en del af sin stora förmögenhet.

Ojemnförligt mera förderflig var den slösande frikostighet, hvarmed Kristina öfverhopade in- och utländska gunstlingar och lycksökare; äfven ämbetsmän och lärda, ja en hvar, som kom med henne i beröring. Det var