Index:Drottning Kristina 2.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Anders Fryxell
Titel Berättelser ur svenska historien : Drottning Kristina : andra afdelningen
Utgivningsår 1861
Utgivare L. J. Hjerta
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket
Sidor

titel tryckort innehåll innehåll 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 _ rättelser

Libris 382371

Band 1, 2

INNEHÅLL.

Kap. Sid.
1. Kristinas samtida.
Per Brahe 1.
Margareta Brahe 5.
Jakob De la Gardie 7.
Magnus Gabriel De la Gardie 10.
Jakob Kasimir De la Gardie 10.
Erik Oxenstierna 12.
Leonhard Torstensson 16.
Hornarna 17.
Johan Adler Salvius 17.
Bengt Skytte 19.
Klas Tott 26.
Anton Steinberg 31.
Kristoffer Delphicus Dohna 35.
Nils Nilsson Tungel 35.
Nils Persson Skunck 36.
Nils Nilsson Silenius 37.
Johan Holm, adlad Lejoncrona 37.
2. Kristinas samtida vetenskapsmän 39.
Laurentius Paulinus Gothus 40.
Lenæus 43.
Mikael Wexionius 43.
Johan Bureus 44.
Johan Loccenius 46.
Johan Freinshemius 46.
Hugo Grotius 47.
Johan Henrik Boeclerus 55.
René Descartes 56.
Isak Vossius 57.
Salmasius 60.
3. Kristina och adeln 61.
4. Om Presterskapet 69.
5. Om Kristina och de lärda 74.
6. Om Undervisningsverken 80.
7. Om Ämbetsverken 88.
8. Om Näringarna 90.
9. Om Bondeståndet 93.
10. De nyvunna landskapen 94.
Jemtland och Herjedalen 94.
Gottland 94.
Halland 95.
Pommern 96.
Dagö och Ösel 98.
Wismar 98.
Bremen och Verden 99.
11. Om Sverges Öfversjöländer 108.
Finnland 108.
Estland och Liffland 110.
12. Sverges förhållande till utländska magter 111.
Ryssland 112.
Polen 116.
Österrike 123.
Holland 125.
Frankrike 127.
Spanien 132.
Portugal 133.
England 137.
Danmark 142.
Utrikes magter i allmänhet 144.
13. Om Drottning Kristinas stats-förvaltning 145.
14. Kronogodsens afyttring 150.
15. Kristinas hushållning 154.
16. Lefnadssättet och sederna 163.
17. Missnöjen under drottning Kristina 168.
18. Förberedelser till tronafsägelsen 173.
19. Tvisterna om årsunderhållet 182.
20. Riksdagen 1654 187.
21. Kristinas tronafsägelse 197.
22. Kristinas afresa från Sverge 204.
23. Kristinas resa till Nederländerna 207.
24. Kristinas första antagande af katolska läran 217.
25. Kristina antager offentligen katolska läran 221.
26. Kristinas intåg i Rom 227.
27. Kristina i Rom 229.
28. Kristinas första besök i Frankrike 235.
29. Kristinas andra resa till Frankrike 243.
30. Kristinas vistelse i Rom 1658—1660 258.
31. Kristinas första resa till Sverge 262.
32. Kristina åren 1661—1666 276.
33. Kristinas andra resa till Sverge 277.
34. Kristinas vistelse i Hamburg 286.
35. Kristinas tredje försök att resa till Sverge 291.
36. Förslaget att blifva drottning i Polen 296.
37. Kristinas vistelse i Rom 299.
38. Kristinas omgifning i Rom: Azolini, Del Monte,
Wasanau, Galdenblad, Clairet Poissonnet
307—315.
39. Kristinas sednare förhållande till Sverge 316.
40. Kristinas förhållande till Frankrike 321.
41. Tvisterna om Qvartersfriheten 323.
42. Kristinas ålderdom 329.
43. Kristinas död 332.