Index:Drottning Kristina 2.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Anders Fryxell
Titel Berättelser ur svenska historien : Drottning Kristina : andra afdelningen
Utgivningsår 1861
Utgivare L. J. Hjerta
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket
Sidor
Libris 382371

Band 1, 2

INNEHÅLL.

Kap. Sid.
1. Kristinas samtida.
Per Brahe 1.
Margareta Brahe 5.
Jakob De la Gardie 7.
Magnus Gabriel De la Gardie 10.
Jakob Kasimir De la Gardie 10.
Erik Oxenstierna 12.
Leonhard Torstensson 16.
Hornarna 17.
Johan Adler Salvius 17.
Bengt Skytte 19.
Klas Tott 26.
Anton Steinberg 31.
Kristoffer Delphicus Dohna 35.
Nils Nilsson Tungel 35.
Nils Persson Skunck 36.
Nils Nilsson Silenius 37.
Johan Holm, adlad Lejoncrona 37.
2. Kristinas samtida vetenskapsmän 39.
Laurentius Paulinus Gothus 40.
Lenæus 43.
Mikael Wexionius 43.
Johan Bureus 44.
Johan Loccenius 46.
Johan Freinshemius 46.
Hugo Grotius 47.
Johan Henrik Boeclerus 55.
René Descartes 56.
Isak Vossius 57.
Salmasius 60.
3. Kristina och adeln 61.
4. Om Presterskapet 69.
5. Om Kristina och de lärda 74.
6. Om Undervisningsverken 80.
7. Om Ämbetsverken 88.
8. Om Näringarna 90.
9. Om Bondeståndet 93.
10. De nyvunna landskapen 94.
Jemtland och Herjedalen 94.
Gottland 94.
Halland 95.
Pommern 96.
Dagö och Ösel 98.
Wismar 98.
Bremen och Verden 99.
11. Om Sverges Öfversjöländer 108.
Finnland 108.
Estland och Liffland 110.
12. Sverges förhållande till utländska magter 111.
Ryssland 112.
Polen 116.
Österrike 123.
Holland 125.
Frankrike 127.
Spanien 132.
Portugal 133.
England 137.
Danmark 142.
Utrikes magter i allmänhet 144.
13. Om Drottning Kristinas stats-förvaltning 145.
14. Kronogodsens afyttring 150.
15. Kristinas hushållning 154.
16. Lefnadssättet och sederna 163.
17. Missnöjen under drottning Kristina 168.
18. Förberedelser till tronafsägelsen 173.
19. Tvisterna om årsunderhållet 182.
20. Riksdagen 1654 187.
21. Kristinas tronafsägelse 197.
22. Kristinas afresa från Sverge 204.
23. Kristinas resa till Nederländerna 207.
24. Kristinas första antagande af katolska läran 217.
25. Kristina antager offentligen katolska läran 221.
26. Kristinas intåg i Rom 227.
27. Kristina i Rom 229.
28. Kristinas första besök i Frankrike 235.
29. Kristinas andra resa till Frankrike 243.
30. Kristinas vistelse i Rom 1658—1660 258.
31. Kristinas första resa till Sverge 262.
32. Kristina åren 1661—1666 276.
33. Kristinas andra resa till Sverge 277.
34. Kristinas vistelse i Hamburg 286.
35. Kristinas tredje försök att resa till Sverge 291.
36. Förslaget att blifva drottning i Polen 296.
37. Kristinas vistelse i Rom 299.
38. Kristinas omgifning i Rom: Azolini, Del Monte,
Wasanau, Galdenblad, Clairet Poissonnet
307—315.
39. Kristinas sednare förhållande till Sverge 316.
40. Kristinas förhållande till Frankrike 321.
41. Tvisterna om Qvartersfriheten 323.
42. Kristinas ålderdom 329.
43. Kristinas död 332.