Sida:Drottning Kristina 2.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
227

hennes förehafvande. Det ser nästan ut, som hon velat vid detta tillfälle så mycket som möjligt undandraga sig allmänna uppmärksamheten.
TJUGONDESJETTE KAPITLET.
KRISTINAS INTÅG I ROM.

Från Insprück for Kristina öfver Trident, Mantua, Bologna och Ancona till Rom. Öfverallt mottogs hon med utmärkta hedersbetygelser samt rika gåfvor, såväl af furstar som städer, så att hon och hela hennes hof gjorde nästan hela resan fritt. Skämtare sade, att man sökte genom denna uppmärksamhet köpa sig ifrån hennes infall och stickande anmärkningar.

Att beskrifva alla högtidligheterna skulle erfordra en egen bok. Vi sakna dertill både tid och tålamod; läsaren troligen på samma sätt. I förbigående må dock nämnas, att vid ankomsten till Loretto steg drottningen ur vagnen och gick såsom pelegrim till fots och under många vördnadsbetygelser in i staden och till den ryktbara Mariabilden, åt hvilken hon verkligen förärade en gyllene krona och spira, besatta med 160 rubiner och 368 diamanter.

Den nionde December 1655 klockan 7 om aftonen anlände Kristina till Rom. Intåget skulle hetas ske i tysthet; men skedde dock i stort och lysande sällskap, bland oräkneliga folkmassor, under kanonernas dån och vid skenet af mer än tusende facklor. Kristina sade till de i samma vagn åkande kardinalerna: här i Rom reser man inkognito på ett ganska besynnerligt sätt. Tåget gick till påfvens palats, hvarest man åt drottningen