Sida:Drottning Kristina 2.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


OM DROTTNING KRISTINA.
ANDRA AFDELNINGEN.

FÖRSTA KAPITLET.
KRISTINAS SAMTIDA.

PER BRAHE.

Af Brahe-slägten möter oss först den ryktbare grefve Per, nogsamt känd från föregående berättelser. I följe af sin ovanliga duglighet, kanske ock af sin tidtals mindre vänskapliga stämning mot Axel Oxenstierna, kom han snart i åtnjutande af Kristinas utmärkta nåd och förtroende. Redan sommaren 1645, och innan hon som vedermäle af sin tacksamhet upphöjde Oxenstierna i grefligt stånd, ökades Per Brahes grefskap, som förbemäldt är, med ej mindre än 143 hela hemman, hvarjemnte hon året derpå tillät honom göra åtskilliga fördelaktiga hemmansbyten. På regeringens gång fick han betydligt inflytande och det i samma mån, som Axel Oxenstiernas försvagades. Under 1646 och en del af 1647 var han förnämsta ledaren af rådets öfverläggningar, och sistnämnde år lärer Kristina till och med hafva anförtrott honom uppgörandet af villkoren för äktenskapsförbindelsen mellan henne och pfaltsgrefven Karl Gustaf; ehuru hon strax derefter ångrade och återtog sina ord.

Fryxells Ber. X.1