Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At koka Kåhl på thet


Spijnatekåhl.

Tagh Löök och skär honom små och låt ther til Rusin eller Corinter/ och slå thet i en Potta/ och tagh Spijnatekåhl och thetta förra och blanda thet wäl i hoopa/ och tryck thet någhot trångt i en Potta/ och blanda Wijnättickia och watn lijka aff hwart slaghet ther på/ och lät wäl siudat/ så thet blifwer litet Sodh på/ gör thet medh Sucker laghom sött eller suurt/ och slå Smör ther ibland/ ört medh hwadh slagz örter tu wilt.

Ett annat sätt at koka Spijnatekåhl.

Siuudh honom först wäl/ och kramma så watnet wäl aff honom/ lägg honom så i en Potta igen/ lät Smör och litet Peppar ther i och en Skeedh Wijnättickia/ låt någhot siudhas/ och giff så up thet.

Hwijt eller annan Kåhl.

Tagh Kåhlhufwen och skalat Löök/ skär och blanda thet wäl i hoopa rätt smått/ lät kokat såsom Kåhl medh litet watn/ häll watnet aff och slå thet i en Panna/ och slå Grädda ther på och stötta Neglikor/ och andra örter ströö ther på/ och litet Smör ibland/ lät kokas i Pannan laghom.

Steeckt Kåhl i en Potta.

Tagh ett godt och hårdt Kåhlhufwudh/ och

lossa