Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steker


Durchslaghet/ slå thet sedhan på Hönsen igen/ sätt på Eelden/ lät siudhat/ lät örter ther til om tu wilt/ och lät litet wijn ther på/ och gör thet suurt eller sött som tu wilt.

Huru Höns kunna kokas på allahanda sätt.

Första sättet skal man siudha Hönset så när halffsudhit/ tagh så Löök/ rifwit Brödh/ Rusin/ Mandel/ Ingefära/ Persilia/ Timmian/ och ett stoort stycke Smör/ litet wijn och Sucker/ och siuudh wäl i hoopa, och giff thet up.

Höns at koka med Rijs.

Siuudh först Hönset halffsudit/ tagh så Hönset up /och lägg Rijsen i samma Sodhet/ och när Rijsen blifwa affsudhna/ lägg så Hönset ther uthi igen/ tagh så Muskateblommor/ ett stoort stycke Smör/ Caneel/ Corinter/ Sucker och Russin/ och små heela Lökar/ och lät thet wäl siudhas/ giff så up.

Höns at koka medh Wijn.

Först skal Hönset siudhas i litet salt Watn/ och när thet är sudhit/ så reedh thet aff medh Ingefära/ Sucker/ Cardimumma/ Timian och litet Tysk Salwia/ Löök och Hwetebrödh/ så är thet rätt godt.

Höns at fylla medh Wijnbär.

Tagh til tuu Höns 6. Skedhar sööt Grädda/

och
B iij