Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Allahanda Salat


Tagh swarta wijnbär/ gör them wäl reena och stöt them i en morter medh blött Hwetebröd/ medh Wijn gör thet så tiockt at thet wäl kan gå igenom ett Durchslagh eller Hårsicht/ gör sött medh Sucker och Caneel/ och låt så siudhat wäl up/ giff strax på Fatet/ och gör laghom tiockt/ man kan ock låta blifwa kalt i fatet/ ty thet är godt bådhe kalt och warmt/ huru en wil.

At förwara Risker ett heelt åhr.

Tagh Risker/ salta them in medh Eenebär och Cummin/ och lägg en botn på them och Stenar/ så at the siuncka wäl i hoopa/ och när som the nogh hafwa stått/ så giffua the myckit Watn/ thet kan man mäst slå bort/ aff thet som öfwer är så hålla the sigh friska åhr och dagh/ när som tu wil koka them/ så lägg them några Tijmar i reent watn/ och wexla altijdh om medh Watnet/ och Saltet uthdraghes/ thes snarare sedhan må man steeka eller siudha them/ som tu wilt medh Peppar uppå.

Allahanda Salat

Siuudh eller steek medh Blåår omkring wefwat/ wååt Beta eller Morötter/ och gör them sedhan reena/ skäär i skijfwor små/ medh Olia/ ättickia och Peppar på.

Tagh Boragum/ Persilia/ grön Pimpernella/ Isop/ Dragun och Bertram/ blandat wäl/ slå Olia och ättickia ther på/ strö Boragen blommor ther öfwer/ om tu wilt.


Tagh