Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Keysare/ Konungar/ Furster och Herrer/ höghe och rijke. O giffue Gudh at thet så skee kunde/ at man theras Predican wille lata oss til hiertat gå/ och ther aff lära fruchta för Gudz wredhe. Ty sannerligha sannerligha förkunnar oss thetta Underliwset mykit ondt/ Såsom Poutanus them kallar: Dirum mortalibus omen, menniskiom itt förfärlighit tekn. Och widhare sägher han:

  Spargit sanguineos Flammato vertice crines,
Ille quidemmorbos ferens, inopinaq bella.

  Plinius
sägher: Cometa totum annum
sequentem suspectum reddit.

Claudianus.

  Etnunque, cœlo spectavi impune Cometen.

Och Camerarius sägher effter samme Mening:

  Exarsit nunquam sub cœlo impune Cometes.

Thet är

  Aldrigh Cometeskijn är seedt?
Om syss i werlden wara skeedt.

  Så sägher och then höghlärde Philippus Melanethos.
  Nulla ætas vidit Flagrantem impunè Cometam
Non leve venturum nunciat ille malum.


Thet är

  I werlden man ey haffuer seedt.
Cometeskin at wara skeedt