Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Christus sägher/ och hon skulle först uthgå Anno Christi 2398, thet är ifrå werldennes begynnelse/ 6360. hwilket aldrigh skee kan. Ty skee och så under thenne Eldz Triplicitet the störste werldennes förandringar/ och werldennes ände igenom eld/ som Scriften thet förkunnar.

Mädhan nu så är/ at man til stoore förandringar aff hwar Coniunctions tijdh wisse gissningar och judicia uthleeta kan/ och at man specialia hwart åhrs Prognostica på them grunda måste/ ty syntes migh rådheligit wara at beskriffua then näst föregångande stoora Coniunction/ som ifrå watns Triplicitetet är skredhen in i Eldz Trigono ifrå Anno 1583. och hennes judicia examinera/ och them icke allenest medh thetta åhret/ uthan och medh flere effterfölliande åhr conferera och sammanhålla.

Effter then Alphonsineska Räkning så ingick thetta stoora Eldz Triplicitet Anno 1603. then 19. Decemb. widh 56. min. effter middaghen/ och tå war en sådana himmels figur:

Cupides domorum10. 21. 0 ♑︎ Loca Planetarum ☉ 7. 44. ♑︎ 8.
11. 3. 17 ♒︎ ☽︎ 2. 9 ♐︎ 6.
12. 9. 16 ♓︎ 7.
1. 4. 44 ♊︎ ♃ 9. 31 ♐︎  
2. 1. 22 ♋︎ ♂ 7. 54 ♎︎ i thet 6. hwset
3. 12. 15 ♋︎ ♀ 1. 22 ♑︎ 8.
Saturnus är en Herre öffuer thenne figur medh Jupiter ♀ 12. 59 ♐︎ 7.
☊ 12. 15 ♏︎ 6.
☋ 12. 15 ♉︎ 12.

Thenne Coniunctions Oppositi directio ad Horoscopum faller in på thetta åhret 1608. Ty (så framt at then Alphonsineska räkning rätt är) skulle i thetta åhr mykit sälsampt här aff fölia/ thet tijdhen oss wäl lärande warder.