Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Christus sägher/ och hon skulle först uthgå Anno Christi 2398, thet är ifrå werldennes begynnelse/ 6360. hwilket aldrigh skee kan. Ty skee och så under thenne Eldz Triplicitet the störste werldennes förandringar/ och werldennes ände igenom eld/ som Scriften thet förkunnar.

Mädhan nu så är/ at man til stoore förandringar aff hwar Coniunctions tijdh wisse gissningar och judicia uthleeta kan/ och at man specialia hwart åhrs Prognostica på them grunda måste/ ty syntes migh rådheligit wara at beskriffua then näst föregångande stoora Coniunction/ som ifrå watns Triplicitetet är skredhen in i Eldz Trigono ifrå Anno 1583. och hennes judicia examinera/ och them icke allenest medh thetta åhret/ uthan och medh flere effterfölliande åhr conferera och sammanhålla.

Effter then Alphonsineska Räkning så ingick thetta stoora Eldz Triplicitet Anno 1603. then 19. Decemb. widh 56. min. effter middaghen/ och tå war en sådana himmels figur:

Cupides domorum

10. 21. 0 ♑︎ 11. 3. 17 ♒︎ 12. 9. 16 ♓︎ 1. 4. 44. ♊︎ 2. 1. 22 ♋︎ 3. 12. 15 ♋︎

Saturnus är en Herre öffuer thenne figur medh Jupiter

Loca Planetarum

☉ 7. 44. ♑︎ 8. ☽︎ 2. 9 ♐︎ 6. ♄ 7 ♃ 9. 31 ♐︎ ♂ 7. 54 ♎︎ i thet 6. hwset ♀ 1. 22 ♑︎ 8. ♀ 12. 59 ♐︎ 7. ☊ 12 15 ♏︎ 6. ☋ 12. 15 ♉︎ 12.

Thenne Coniunctions Oppositi directio ad Horoscopum faller in på thetta åhret 1608. Ty (så framt at then Alphonsineska räkning rätt är) skulle i thetta åhr mykit sälsampt här aff fölia/ thet tijdhen oss wäl lärande warder.