Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Om Wåren/ är ♐︎ in ♑︎ signo aegro/ Significator/ ♊︎ Author/ han giffuer icke stoore Siukdomar/ synnerligha brystetrong/ styng/ hiertte spann/ krampe/ förstopning etc.

Om Sommaren äre inge månge tekn til siukdomar/ doch samma slags som om Wåren.

Om Hösten/ och såå tekn/ synnerligha til buukreff/ Phlegmatiske apostemer på fötterne. Barnaföderskor äre i stoor fahra/ propter ♐︎ et ☋ in 5. ☽︎ in 6. licet fortem.

Gudh förläne oss itt helsosamt och lyckesamt åhr. AMEN.

Här fölia någre Solennes och Månens Förmörkelser/ som på någre effterföliande åhr hoos oss seedde warda/ hwilkes betydhande man här effter (wil Gudh) i en synnerligh Tractat wil examinera och tilkenna giffua/ medh någre flere på the åhr som thesse fölia/ när man formerne eller figurerne förfärdigha kan. Til Stockholms corrigerede horizont.

ANNO 1609.
1. ☽︎ Förmörk. i ♋︎ 2. ☽︎ Förmör. i ♑︎
Then 10. Jan. Then 6 Jan.
  Tim. min.     T. M.  
Begynnes 0 47. För middaghen. B. 10. 2. E. m.
Är half widh 2. 26. H. wid 12. 0.
Endes 4. 5. E. 1. 58. F. m. then 7. Jan.