Hoppa till innehållet

Sida:Efterlemnade dikter.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
163


II.

Jag sållar snö öfver berg och sjö,
        och granarna sucka i skogen;
på drifvornas fjun under skypaulun
        blåsten vaggar mig trogen;
jag dundrets makt har i fjättrar lagt,
        fast fängelsets mur han skakar,
men beredd i en blink vid min första vink
        som spejare blixten vakar
och å böljande djup han styr min slup
        fram öfver etervågor:
luftandarne hör jag i jublande kör
        genom skimret af purpurlågor;
öfver isiga fjäll, öfver stalp och häll,
        öfver öknar och haf vi simma;
förbi vår stam, glida där fram
        solar ur kaosdimma,
och jag tvager mig ren, i strålande sken
        från glänsande regnbågsstrimma.