Sida:En Christen i sin Andakt.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 6 —

många andra mina medchristna till din ära blanda mitt låf, mina suckar och böner!”

I sanning, det gifwes icke något högtidligare och starkare medel till Christendomens och Gudaktighetens befrämjande, än den i Christna Församlingen så heligt aktade Gudstjensten. Här skall en Christen finna näring för sin odödliga själ genom de ädlaste sinnens intryck. Ditt öga skådar JEsum än der i sin Nattward, utdelande lif och förlåtelse, än der i Gethsemane, kämpande med werldens synder, än der med sin martyrkrona, och på korsset i sin försonande död, — än der i sin uppståndelse och himmelsfärd. — Du skådar bilden af hans heliga Propheter och Apostlar, som för werlden framburit Evangelii hugneliga budskap. Kan du under allt detta wara känslolös? — nej, tacksamhet, wördnad, kärlek, sorg, och blygsel öfwerströmma din själ. Bewara dessa känslor, och blygs icke för den tår ditt öga fäller, ty HERren har till dig sitt wälbehag. — För ditt öra, hwilken förtjusning, då du hörer samklangen af allas röster till den Ewiges, den Treeniges låf. — Du hörer HERrans frid och salighetens ord förkunnas; och dess wälsignade kraft, så wäl till din öfwertygelse som din förbättring tränger djupt till ditt förstånd och hjerta. Men då du andäktigt eftersinnar den himmelska Läran, glömm icke Apostelens warning: Warer icke blott ordets hörare, utan äfwen dess görare; glömm icke, att trones kunskap bör leda till dess utöfning; ty JEsus sade: Icke warder hwar och en kommande i himmelriket, som säger till mig HERre, HERre, utan den som gör min Faders wilje, som

är