Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
40
Potage af åtskilligt slag.

det nedersta af ärtskockor, championer, truffes, fricandeaux, kammar, af hwilka man tager de wackraste, och giör en ring rundt omkring; sidst slå litet klar kalf-coulis der öfwer.

Bisque af giödda Höns.

Töm ut en giödd höna, och laga wäl om henne uti warmt watn, och koka henne uti god klar Boulion med några fläsk-skifwor en lök piquerad med näglikor och 2. citron- skifwor, skuma henne wäl, och lät henne koka tilfyllest: Då hon är nog kokag, tag henne af elden, och sätt henne på het aska til at hålla sig warm; Sedan giör en ragou af kalfbriss wäl renat, championer, truffes, det nedersta utaf ärtskockor, alt skurit i små stycken, som lägges uti en castrol med litet smält fläsk, och slå der på en god kalfsaft, och då det är wäl afskumnat, blanda det med en god coulis af kalf och skincka slå ännu deröfwer en god kalfsaft. När ragoun är färdig, lät några skifwor raspat bröd småningom kokas up uti god Boullion; när det är skedt, lägg hönan der öfwer och ragoun rundt omkring, och servera sedan.

Bisque af Fisk.

Tag en god karp som har miölk, då han är wäl renad, tag kiöttet ifrån benen, giör det af en hackelse tillika med wäl twättade championer, och lät det koka i en

strol