Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
73
Allahanda Rätter af Fisk.

lägges de på fatet som de legat på halstret. Här wid är til märckiandes, at enär de ätas, så skrapas kiöttet på abborrarna tilsammans en mitt i abborren, och drypes med litet citron eller citronsaft, eller ock lite god winätikia; ty det ofiellade skinnet kan, för des härdhet skul, intet ätas, hwilket ock wäl måste achtas, atilitet håhl der på kommer, enär de opskäras, eljes rinner smöret bort: Detta är en wälsmaklig rätt.

At steka Ostror

Bryt up ostrorna, och tag ifrån det som sitter kring dem, och sätt skahlen på halstret med ostrorna, och giör soppa i en kruka af litet watn och smör, rifwit bröd, muskatblomma och win, lät den koka; när hon är lagom tiock, så sätt halstret på elden och hös en sked uti hwart skahl, och lät dem så sachteligen stekas.

På annat maner.

Sök ut the bästa, sedan the äro upbräckta, och lät them blifwa liggiandes uti sina egna skahl, at the kunde ätas up rå. Men på them som intet hafwa mycket saft, kan man smälta litet färskt smör, med rifwit bröd och litet muskat, och sättia dem på halstret, och tå the äro stekte, taga eldpannan, och hålla henne öfwer dem til dess de blifwa litet bruna, doch så, at de der igenom ei blifwa för torra.

E 5
3. At