Sida:En liten lustresa.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

110


Med öckenkänslan till följeslagerska och herrskarinna hade jag småningom dragit mig undan det glada, larmande sällskapet och slutligen sla­git mig ned på en ringlagd lina längst fram i fartygets stäf. Der satt jag och suckade midt ibland min själs dimmor. — »Boken» — tänkte jag hastigt — »boken kan skingra dem» — och grep i fickan efter Ehrensvärds skrifter. Men hän­delsen gjorde, att jag i stället fick tag på det cigarrfodral, som jag hittat vid hasselbusken.

Nå — tänkte jag — slumpens tärningar visa understundom sexorall. Låt mig se, hvad fodra­let innehåller!

Jag öppnade det och fann: l:o en half ci­garr, — 2:o en hel dito, — 3:o sex styfver i löspengar, — 4:o en trubbig blyertzpenna — och 5:o ett hoprulladt och fullskrifvet papper.

Aha! — tänkte jag — här har jag ett me­dikament åt min Psyche. Slumpen eller försynen må hafva skickat mig det; jag mottager det i begge fallen med tacksamt hjerta. — Och så upp­rullade jag papperet och läste — N.B. sedan jag stoppat och tändt min pipa — följande manuscript, hvilket här, med författarens tillåtelse, meddelas.

Fabel.

Venstra ögat och munnen, hvilka tyckte sig lida orätt, det förstnämnda derigenom, att högra