Hoppa till innehållet

Sida:En liten lustresa.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
117


Således har du ej slutat läsningen af Solgers Erwin? frågade samvetet.

Nej! — svarade jag.

Ej heller har du skrifvit svar på de två angelägna brefven? — frågade samvetet.

Nej! — svarade jag.

Ej heller har du besökt den der vännen, som ligger så sjuk? — frågade samvetet.

Nej! — svarade jag — allt detta hinner jag ju göra i morgon.

Hvad du har för en olycksalig procrastinations-vana! — suckade samvetet.— Aldrig hör jag annat än: i morgon, i morgon! Således har du — fortfor det — icke gjort något gagn på hela Guds långa dag?

Gagn — svarade jag — jo visst! Jag har ju lefvat hela långa dagen och dymedelst kom­mit ännu ett steg närmare min graf. Ligger ej deri ett ganska väsendtligt gagn?

Oförskämde! — utropade lilla samvetet — jag hör på ditt svar, att du har druckit mera, än nyttigt är.

Min bästa mamsell! — svarade jag — just nu står jag i begrepp att draga af mig byxorna m. m. och jag hemställer till ert eget visa bepröfvande, om och huruvida det passar sig för en mamsell, att assistera vid dessa operationer?