Sida:En liten lustresa.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15

hvarför just skära hela skapelsen öfver en kamm? — den torde ännu vara i svang bland sparfvar.

Sedan jag med gladt mod fulländat min kläd­sel, ställde jag några frågor till mig sjelf och be­svarade dem äfven. Första frågan: hvad vill du nu sysselsätta dig med? Svar: det vet jag icke. Andra frågan: vill du fortsätta att läsa avisorna? Svar: nej, ty min själ kan ånyo råka i uppror, och jag vågar ej lita på, att en sparf skall ånyo infinna sig för att stilla det. Tredje frågan: vill du sätta dig ned och arbeta? Svar: nej, ty — ty — lika mycket, jag vill det icke. Fjerde frå­gan: vill du spatsera af och an på golfvet, tills madamerna börja sin träta och dymedelst gifva dig signal till uppbrott? Svar: ja. Fördenskull spatserade jag af och an på golfvet, jag spatserade både länge och väl; men inga madamer och ingen träta hördes af. Slutligen fann jag spatserandet tråkigt och tänkte: det skadar ju icke, att komma en qvart för tidigt till ångbåten. Derpå satte jag mössan på hufvudet, försåg mig i hast med lämpliga resförnödenheter, och tågade af.

Jag hade ej hunnit mer än öfver halfva vin­den, då jag nerifrån förstugan hörde ett läte, som hvarken med ord eller bokstäfver låter sig full­ständigt betecknas. Ett ungefärligt begrepp derom kan man dock få, om man försöker att med