Sida:En liten lustresa.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
69


Jag svarade: äfven mina hätskaste fiender kunna ej göra mig den beskyllningen.

Godt! — sade åldermannen. Nykterhetsfantaster kan jag ej tåla. Jag har sjelf varit ute för sådana. Den förste var en prest, som för­dömde mitt måttliga supande — af bibliska skäl, förstår sig. Men jag svarade honom, jag, med likaså bibliska skäl och sade: om Christus velat förmena menniskorna njutningen af spirituösa dryc­ker, skulle han vid brölloppet i Cana hafva för­vandlat vinet till vatten; men nu gjorde han tvertom: han förvandlade vattnet till vin.

Den andre var en läkare — fortfor ålder­mannen. Det var under en sjukdom, som jag hade och då jag behöfde hans hjelp. »Genom att bortlägga bruket af spirituösa drycker» — sade herr doctorn en gång, då han satt vid min sjuk­säng — »kan man förlänga sitt lif, åtminstone ett tiotal af år». — Herr doctor! — svarade jag — jag ville hellre lefva som en menniska i tio år, än som en hund i tjugo.

Du är aldrig svarslös — yttrade jag.

Nej aldrig — sade åldermannen — men bäst svarar jag min hustru, om hon någon gång bör­jar qvintilera i samma tonart.

Nå, hvad svarar du då? — frågade jag, icke utan en viss släng af nyfikenhet.