Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/133

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1833.]125
utflygt till colonia del sacramento.

ÅTTONDE KAPITLET.


BANDA ORIENTAL OCH PATAGONIEN.


Utflygt till Colonia del Sacramento. — Värdet af ett landtgods. — Huru man räknar hornboskap. — En ovanlig oxras. — Genomborrade småstenar. — Fårhundar. — Hästars inridning. — Gauchos sätt att rida. — Invånarnes lynne. — Rio Plata. — Fjärilsvärmar. — Luftseglande spindlar. — Hafvets fosforescens. — Port Desire. — Guanaco. — Port St. Julian. — Patagoniens geologi. — Jättelikt, fossilt djur. — Organisationstyperna konstanta. — Förändring i Amerikas zoologi. — Orsaker till djurarters utdöende.


Sedan jag i nära fjorton dagar blifvit uppehållen i Buenos Aires, var jag rätt belåten att komma derifrån på en paketbåt, som var destinerad till Monte Video. En stad i belägringstillstånd måste alltid vara en oangenäm vistelseort; men i förevarande fall lefde man dessutom i ständig farhåga för röfvare innanför; ty skildtvakterna voro de värsta af alla, hvilka till följe af sin tjenst och då de hade vapen i hand, röfvade med ett slags myndighet, som inga andra kunde efterlikna.

Vår öfverfärd var mycket långsam och tråkig. La Plata ser på kartan ut som en ståtlig flodmynning, men är i verkligheten ett lappri. En vidsträckt yta af gyttjigt vatten har hvarken något storartadt eller naturskönt. En stund på dagen kunde man från däck nätt och jemt skönja de båda stränderna, hvilka äro mycket låga. När vi framkommo till Monte Video, befans det att Beagle icke skulle segla på någon tid och jag rustade mig derföre till en kort utflygt i denna del af Banda Oriental. Allt hvad jag sagt om landet nära Maldonado kan tillämpas på trakten omkring Monte Video, utom att det är mycket slätare, om man endast undantager det 450 fot höga Gröna Berget, hvaraf staden fått sitt namn. Högst obetydligt af den vågformiga grässlätten är inhägnadt. Men invid staden finnas några få häckvallar betäckta med agaver, kaktus och fenkol.

Den 14 november. — Jag lemnade Monte Video på eftermiddagen, för att begifva mig till det på norra stranden af La Plata och midt emot Buenos Aires belägna Colonia del Sacramento, och derifrån följa uppåt Uruguay till byn Mercedes vid Rio Negro (en af de många floderna med detta namn i Sydamerika) samt från denna punkt återvända raka vägen till Monte Video. Vi sofvo i min vägvisares hus vid Canelones. Om