Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/317

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]309
regnbristen.

och med den stora ljusstaklika kaktusarten här ersattes af andra vida mindre arter. Under vintermånaderna hänger både i norra Chile och Peru en alltid likformig molnbank på obetydlig höjd öfver Stilla hafvet. Från bergen hade vi en mycket öfverraskande anblick af detta hvita och lysande luftfält, hvilket sände förgreningar upp i dalarne och sålunda bildade öar och uddar på samma sätt, som hafvet i Chonos-arkipelagen och på Eldslandet.

Vi stannade två dagar i Freyrina. I Guasco-dalen finnas fyra små städer. Vid mynningen, ligger hamnen, en alldeles öde plats, utan något vatten i det närmaste granskapet. Två och en half mil högre upp ligger Freyrina, en lång by, med spridda, men snygga, hvitmenade hus; fem mil ännu högre upp träffar man på Ballenar och derofvanför Guasco Alto, en trädgårdslik by, som är ryktbar för sin torkade frukt. En klar dag är utsigten uppåt dalen rätt vacker, i det den raka dalgången i bakgrunden slutar med den långt aflägsna snöklädda Cordilleran, medan på ömse sidor en otalig mängd framskjutande berguddar hopsmälta i en vacker blå dimma. Förgrunden är egendomlig till följe af mängden af jemnslipade och trappstegsformiga afsatser, och den inhägnade gröna dalremsan med sina videbuskar finner på ömse sidor en motsats i de kala bergshöjderna. Att det omgifvande landet var ytterst kalt, kan man lätt inse, då man får veta, att en regnskur icke hade fallit under de sista tretton månaderna. Invånarne hörde med största afund talas om regnet i Coquimbo; men att sluta af luftens utseende, hade de hopp om en lika stor lycka, hvilken fjorton dagar senare äfven förverkligades. Jag var i Copiapó vid det tillfället och der talade folket med lika stor afund om det ymniga regnet i Guasco. Efter en två, tre mycket torra år, med kanske icke mer än en regnskur under hela tiden, följer vanligtvis ett regnår och detta anställer mera skada än någonsin torkan; ty strömmarne svälla då upp och öfverhölja med sand och grus de smala jordremsor, hvilka endast äro lämpliga för odling. Öfversvämningarne skada äfven vattningsdikena, och stor förödelse hade på detta vis förorsakats tre år förut.

Den 8 juni. — Vi redo vidare till Ballenar, som har sitt namn af slägten O’Higgins födelseort Ballenagh i Irland, hvilken slägts medlemmar under spanska styrelsen voro presidenter och generaler i Chile. Då de höga bergen på ömse sidor lågo dolda i molnen, gåfvo de terasslika slätterna dalen ett utseende liknande S:ta Cruz i Patagonien. Sedan vi tillbragt en dag vid Ballenar, begaf jag mig den 10:e ut på en färd till öfre delen af Copiapó-dalen. Vi redo hela dagen öfver en enformig trakt. Jag är trött att upprepa tilläggningsorden ödslig och ofruktbar. Dessa ord tagna i sin vanliga mening uttrycka likväl endast något jemförelsevis.