Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/337

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]329
indianska rasens ålder.

vårt besök, men efter år 1817 har en höjning inträffat, som dels varit omärklig och dels i ett tag gick till tio eller tolf fot. Den indianska menniskorasens höga ålder är, att döma af landets höjning, sedan lemningarne inbäddades, så mycket anmärkningsvärdare, som Macrauchenian lefde på Patagoniens kust, när landet stod lika många fot lägre; men då patagoniska kusten ligger ett stycke från Cordilleran, så kan höjningen der hafva varit långsammare än i Peru. Vid Bahia Blanca har höjningen endast varit några få fot sedan de talrika, jättelika däggdjuren der inbäddades, och enligt den allmänt gängse föreställningen, fans menniskan icke till, när dessa utdöda djur lefde. Men höjningen af denna del af patagoniska kusten står kanske icke i något samband med Cordilleran, utan snarare med en rad af uråldriga, vulkaniska bergarter i Banda Oriental, så att den torde hafva varit oändligt mycket långsammare, än på Perus kuster. Alla dessa funderingar måste likväl vara sväfvande; ty hvem kan väl med bestämdhet påstå, att icke åtskilliga sänkningsperioder inträffat emellan höjningsrörelserna, då vi veta att det långs med hela patagoniska kusten säkert varit många och långa uppehåll i de upplyftande krafternas verksamhet.