Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
330[kap. xvii.
galapagos-öarne.

SJUTTONDE KAPITLET.


GALAPAGOS-ÖARNE.


Hela ögruppen vulkanisk. — Mängden af kratrar. — Bladlösa buskar. — Nybygge på Charles-ön. — James-ön. — Saltsjö i en krater. — Öarnes naturalhistoria. — Fåglar, märkvärdiga finkar. — Reptilier. — Stora sköldpaddor och deras lefnadsvanor. — Hafsödla som lefver på hafstång. — En landödla, som gräfver hålor i jorden och lefver af gräs. — Kräldjurens betydelse i arkipelagen. — Fiskar, snäckor, insekter. — Flora. — Den amerikanska organisationstypen. — Olikheter mellan arterna eller raserna på de olika öarne. — Fåglarnes tamhet. — Fruktan för menniskan är en förvärfvad vana.


Den 15 september. — Denna ögrupp består af tio hufvudöar, hvaraf fem öfvergå de öfriga i storlek. De äro belägna

En naturforskares resa omkring jorden illustration sida 330.png

under eqvatorn och emellan 80—100 mil vester om amerikanska kusten. De bestå alla af vulkaniska bergarter; några få granitstycken, som äro egendomligt glaserade och förändrade af hettan,