Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/389

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]381
slafvar.

karl, att användas till att förrätta det, som anses vara det lägsta qvinnoarbete. Man tillåter icke slafvar att tåga i krig; men detta kan knappast betraktas såsom något ondt. Jag hörde talas om en feg stackare, som under striden flydde öfver till motsatta partiet, hvarvid han stötte på två karlar, hvilka genast togo honom som god pris; men då de icke kunde komma öfverens om hvilkendera han skulle tillhöra, stodo de båda öfver honom med hvar sin stenyxa, och tycktes beslutna att ingendera åtminstone skulle få taga honom lefvande derifrån. Den stackars karlen, som var nästan död af förskräckelse, räddades endast genom fintligheten hos en höfdings hustru. Vi hade efteråt en angenäm vandring tillbaka till båten, men återkommo icke till fartyget förr än sent på qvällen.

Den 30 december. — På eftermiddagen seglade vi ut från Ö-viken på vår väg till Sidney. Jag tror att vi alla voro belåtna att få lemna Nya Zeeland. Det är icke någon angenäm vistelseort. Bland infödingarne saknas den intagande enkelhet, som träffas på Tahiti och flertalet af dervarande engelsmän voro samhällets afskum. Ej heller är sjelfva landet tilldragande. Jag blickar med välbehag tillbaka på endast en punkt, och det är Waimate med dess kristne inbyggare.