Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/414

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
406[kap. xx.
keelings-ön. — korallbildningarne.

hudfärgen likna de tahitierna, från hvilka de icke heller mycket afvika i fråga om anletsdragen. Några qvinnor röjde dock mycket af den kinesiska typen. Jag tyckte om, såväl deras ansigtsuttryck i allmänhet, som ljudet af deras röster. De tycktes vara fattiga och deras boningar saknade husgeråd; men af de små barnens frodiga utseende var det tydligt, att kokosnötter och sköldpaddkött icke utgöra något dåligt kosthåll.

På denna ö finnas de brunnar, från hvilka fartygen hemta vatten. I förstone tyckes det vara märkligt nog, att sötvattenskällor skulle regelbundet höja och sänka sig med hafvets ebb och flod, och man har till och med inbillat sig, att sand hade förmågan att filtrera saltet från hafsvattnet. Dessa källor med ebb och flod äro vanliga på några af de låga vestindiska öarne. Den sammanpackade sanden eller den porösa korallstenen genomsilas såsom en svamp af saltvattnet; men regnet, som faller på ytan, måste sjunka så att det kommer i jemnhöjd med det omgifvande hafsvattnet och måste samlas der, samt undantränga en lika stor massa salt vatten. Liksom vattnet i den lägre delen af den stora svamplika korallmassan höjer och sänker sig med ebben och floden, så äfven vattnet vid ytan; och detta håller sig sött, om marken är tillräckligt tät, för att förekomma mycken mekanisk sammanblandning; men der denna består af stora, lösa korallblock med stora mellanrum, är vattnet, såsom jag funnit, saltaktigt, när en brunn gräfves.

Efter middagen stannade vi, för att se ett märkligt, halft vidskepligt uppträde, som utfördes af malajiska qvinnor. En stor trädsked, som man påsatt kläder och burit till en död persons graf, anses af dem blifva inspirerad vid fullmånen, samt skall då dansa och hoppa omkring. Efter lämpliga förberedelser kom också skeden, som hölls af tvenne qvinnor, i ryckningar och dansade i god takt till de omgifvande barnens och qvinnornas sång. Det var ett i högsta grad narraktigt uppträde; men mr. Liesk påstod, att många malajer trodde på att dess rörelser ingåfvos af en ande. Dansen började icke förr än månen hade gått upp och det lönte verkligen mödan att stanna qvar för att se hans klara skifva så lugnt skina mellan kokospalmernas långa blad, då de gungade i aftonflägten. Dessa stunder i tropikerna äro i sig sjelfva så angenäma, att de nästan kunna förliknas med dessa kärare bilder från hemmet, vid hvilka vi äro fästade med vårt hjertas bästa känslor.

Påföljande dagen sysselsatte jag mig med att undersöka den mycket intressanta och dock enkla bygnaden af dessa öar och deras tillkomst. Som vattnet var ovanligt lugnt, vadade jag öfver den yttre ytan af den liflösa klippan, så långt som till de lefvande korallerna, mot hvilka det öppna hafvets dyning bryter